Zieke werknemer en vakantie, hoe zit het nu eigenlijk?

20 juli 2017

Zieke werknemer en vakantie, hoe zit het nu eigenlijk?

Hoofdregel is dat ziekteverlof voorrang heeft op vakantieverlof. Echter, er zijn mogelijkheden om van deze hoofdregel af te wijken. Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen een werknemer die ziek wordt voor de start van de vakantie (1); een werknemer die met vakantie gaat en tijdens de vakantie ziek wordt (2) en een zieke werknemer die tijdens zijn arbeidsongeschiktheid besluit om op vakantie te gaan (3).  

1. De werknemer wordt ziek voorafgaand aan zijn vastgestelde vakantie

In de situatie dat een zieke werknemer al vakantie heeft aangevraagd voordat hij ziek werd, dan moet worden gekeken of deze werknemer op het moment van de vakantie in staat is om werkzaamheden te verrichten.  Als een re-integratieproces niet aan de orde is, kunnen die dagen niet worden aangemerkt als vakantiedagen. In geval van re-integratie mogen de dagen wel van zijn vakantiedagen afgeboekt worden. Om op vakantie te gaan is wel de toestemming van de bedrijfsarts vereist.  

2. De werknemer wordt ziek tijdens zijn vakantie 

Als de werknemer ziek wordt tijdens zijn vakantie, geniet deze niet langer vakantieverlof maar ziekteverlof. De wet biedt de mogelijkheid om ook dan ziektedagen aan te merken als vakantiedagen, bijvoorbeeld als op bedrijfs- of brancheniveau is afgesproken dat een werknemer vakantiedagen inlevert als hij ziek is. Zo’n afspraak is alleen toegestaan als het om bovenwettelijke vakantiedagen gaat. Bovendien moet de werknemer ermee instemmen.   

3. De langdurige zieke werknemer wil op vakantie 

Ook een zieke werknemer kan vakantiedagen opnemen. Hij dient hiervoor een verzoek in te dienen bij zijn werkgever en de bedrijfsarts. Bij een zieke werknemer is het van belang dat de vakantie geen nadelige gevolgen heeft voor het verloop van het re-integratieproces. Als de langdurig zieke werknemer kan genieten van vakantie, dan mag u de genoten vakantiedagen in zijn geheel afboeken.

Artikel geschreven door: Lejla Huisman, belastingadviseur

Terug naar overzicht