WTV wordt NOW en actuele noodmaatregelen vanuit de overheid inzake corona-problematiek

18 maart 2020

WTV wordt NOW en actuele noodmaatregelen vanuit de overheid inzake corona-problematiek

De regeling WTV is door de overheid per direct stopgezet en wordt vervangen door het NOW, Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid.

Dit is een tijdelijke subsidiemaatregel gericht op werkbehoud. De nieuwe aanvragen worden door het UWV in behandeling genomen, echter het NOW is nog niet actief. Zodra de aanvraag methode bekend is, zullen wij u hierover informeren.

Aanvragen die al gedaan zijn onder de WTV, worden door de NOW overgenomen. Het kan wel zijn dat er aanvullende vragen worden gesteld aan u als ondernemer.

Dit heeft er o.a. mee te maken dat de nieuwe regeling gebaseerd is op alleen omzetverlies en niet zoals de WTV, urenderving. De NOW regeling is dan ook eenvoudiger en over het algemeen gunstiger voor werkgevers.

Wat al bekend is over het NOW:

  • de regeling is van toepassing voor bedrijven met een omzetverlies vanaf 1 maart 2020;
  • de (verwachte) omzet terugval dient (nog steeds) minimaal 20% te zijn;
  • de vergoeding is maximaal 90% van de sociale verzekering (sv)-loonsom;
  • de pensioenlasten voor de werkgever vallen niet onder de subsidieregeling;
  • de regeling geldt voor vaste en flexibele contracten, mits in dienst gedurende de gehele subsidieperiode;
  • gedurende de subsidieperiode mogen contracten niet beëindigd worden op basis van bedrijfseconomische gronden;
  • tijdelijke contracten die aflopen, hoeven niet verlengd te worden om als bedrijf voor subsidie in aanmerking te komen;
  • de werkgever dient werknemer 100% van het loon door te betalen;
  • de aanvraag geldt voor 3 maanden en kan met dezelfde periode verlengd worden (mogelijk onder andere voorwaarden);
  • er wordt een voorschot van 80% uitgekeerd en achteraf vindt verrekening plaats op basis van het feitelijke omzetverlies (voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang van de subsidie is een accountantsverklaring nodig).

In de onderstaande afbeelding treft u alle noodmaatregelen van de overheid overzichtelijk aan.

Afbeeldingsresultaat voor noodpakket voor banen en economie

Graag ondersteunen wij u bij het aanvragen of andere vragen.

 

Terug naar overzicht