Wanneer mag u de lage sectorpremie toepassen?

2 november 2017

Wanneer mag u de lage sectorpremie toepassen?

Elke werkgever wordt voor de loonheffingen ingedeeld in een sector. Deze sectorindeling is van belang voor de hoogte van uw premie bij werkloosheid. De sectorpremies worden gebruikt voor de financiering van de werkloosheidswet. Een aantal sectoren kent zowel een hoge als lage premie. Wanneer heeft u, als werkgever, recht op die lage sectorpremie?

Voor een aantal sectoren waarbij er sprake is van een groot risico op seizoenswerkloosheid, is er sprake van een hoge en een lage premie. Het gaat hierbij om de volgende sectoren en premies:

Sector

Premiepercentage

 

Hoog

Laag

Agrarisch bedrijf

2,31%

0,59%

Bouwbedrijf

5,48%

1,32%

Horeca

3,10%

0,82%

Schildersbedrijf

12,38%

2,81%

 

Verschil?

Uitgangspunt is dat het hoge premiepercentage (van het premieloon van werknemer) geldt. Alleen als er aan bepaalde voorwaarden wordt  voldaan, mag het lage premiepercentage worden toegepast. Zoals te zien kan het verschil tussen de hoge en lage premie flink oplopen.

In de volgende gevallen mag het lage premiepercentage worden toegepast:

1.       U heeft met de betreffende werknemer een schriftelijke arbeidsovereenkomst gesloten voor de duur van ten minste één jaar. Het aantal arbeidsuren moet eenduidig vastgelegd zijn en is overeenkomstig de realiteit.

2.       U heeft met een scholier of student een schriftelijke arbeidsovereenkomst gesloten voor de duur van maximaal acht aaneengesloten weken. Voorwaarde is dat deze scholier of student recht heeft op studiefinanciering of kinderbijslag.

Hoge premie met terugwerkende kracht 

Als een werknemer, waarvoor de lage sectorpremie is toegepast, binnen één jaar nadat u hem/haar in dienst heeft genomen recht krijgt op een WW-uitkering, dan moet u alsnog met terugwerkende kracht tot het begin van het dienstverband het hoge premiepercentage betalen. Dus als werkgever is het goed om bij het beëindigen van het dienstverband stil te staan bij de toegepaste sectorpremie. 

 Artikel geschreven door: Maaike Smit, medewerkster salarisadministratie

JonkerFieret adviseurs & accountants Barneveld - Maaike Smit

Terug naar overzicht