Voorkom een hoge eigen bijdrage in de Wet langdurige zorg 2018

30 augustus 2018

Voorkom een hoge eigen bijdrage in de Wet langdurige zorg 2018

Indien u of uw ouder opgenomen wordt in een verzorgings- of verpleeghuis is veelal een eigen bijdrage verschuldigd.

Deze bedraagt over 2018 maximaal € 2.332,60 per maand. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van zowel uw inkomen als uw vermogen.

Voor de berekening van de hoogte van de eigen bijdrage voor 2018 wordt uitgegaan van het inkomen en het vermogen over het jaar 2016. Er wordt dus altijd twee jaar teruggekeken. Op https://www.hetcak.nl/zelf-regelen/eigen-bijdrage-rekenhulp is een rekenprogramma te vinden, waarmee u de eigen bijdrage kunt berekenen.

Bij een inkomen vanaf € 60.000,- is het veelal niet lonend om maatregelen te nemen om de eigen bijdrage te drukken. De maximale bijdrage is dan altijd verschuldigd. Maar als sprake is van een lager pensioen kan de maandelijkse eigen bijdrage fors verminderd worden door het vermogen tijdig naar beneden te brengen.

Onder vermogen wordt verstaan het box 3 vermogen. Aandelen in een eigen BV vallen daar dus niet onder.

Bij het berekenen van het inkomen uit box 3 wordt op dit moment nog uitgegaan van 8% fictief rendement.  Als uw vermogen in box 3 bijvoorbeeld € 200.000,- is, dan is het fictieve inkomen daaruit € 16.000,-. En dat fictieve inkomen wordt meegenomen bij het bepalen van de hoogte van de eigen bijdrage.

Er zijn diverse mogelijkheden om het box 3 vermogen naar beneden te krijgen. Ook zonder dat u zelf de feitelijke beschikking over uw vermogen kwijtraakt. Denk bijvoorbeeld aan het doen van papieren schenkingen of een schenking met voorbehoud van vruchtgebruik. Bij zeer grote vermogens kan  vermogen ingebracht worden in een BV. Een combinatie van vormen om het vermogen te verlagen is natuurlijk ook mogelijk, waarbij de meest passende oplossing toegepast wordt.

Een verlaging van het vermogen kan door de overheid niet teruggedraaid worden. De overheid kan na een schenking dus niet bij de begiftigde aankloppen.

De inhoud van het testament speelt ook een rol. Normaal gesproken is een vordering van een kind op de langstlevende ouder pas opeisbaar bij het overlijden van deze ouder. Ter voorkoming van een hoge eigen bijdrage kan het verstandig zijn te bepalen dat deze vordering opeisbaar is als de langstlevende ouder definitief in een zorginstelling wordt opgenomen.

Indien u vragen heeft of advies wilt over dit onderwerp, neemt u dan contact met ons op?

 

Artikel geschreven door: Bart Sikkema, senior belastingadviseur

Terug naar overzicht