Verhoging wettelijk minimumloon per 1 juli 2018

28 juni 2018

Verhoging wettelijk minimumloon per 1 juli 2018

Alle werknemers vanaf 22 jaar hebben recht op het wettelijk minimumloon. Werknemers die jonger zijn dan 22 jaar hebben recht op het voor hun leeftijd geldende minimum jeugdloon. Bij onderbetaling krijgt de werkgever een hoge boete opgelegd van de inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

Het wettelijk minimumloon voor werknemers van 22 jaar en ouder bij een fulltime dienstverband wordt per 1 juli 2018:

·         € 1.594,20 per maand (januari 2018: € 1.578,00 per maand)

·         € 367,90 per week (januari 2018: € 364,15 per maand)

·         € 73,58 per dag (januari 2018: € 72,83 per dag)

Beroepsbegeleidende leerweg (BBL)

Voor werknemers van 18, 19 of 20 jaar, die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst aangegaan in verband met een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) gelden andere minimumbedragen (zie onderstaande tabel). Voor leerlingen in de BBL in de leeftijd van 15 tot en met 17 jaar en 21 jaar gelden bovenstaande bedragen.

Normale arbeidsduur

De minimumloonbedragen worden uitgedrukt in bedragen per maand, per week en per dag. Een uniform brutominimumuurloon is er nog niet. Het uurloon kan per branche verschillen, afhankelijk van het aantal uren dat als normale arbeidsduur geldt. Onder normale arbeidsduur wordt verstaan de arbeidsduur die in de desbetreffende branche gebruikelijk is voor een volledige dienstbetrekking. In de meeste cao’s is deze arbeidsduur voor een fulltime dienstverband gesteld op 36, 38 dan wel 40 uur per week.

Bruto minimumuurloon bij arbeidsduur van 36, 38 en 40 uur

Onderstaand schema geeft de brutobedragen per uur aan, berekend op basis van het wettelijk minimumweekloon bij een arbeidsduur van respectievelijk 36, 38 en 40 uur per week

 

Artikel geschreven door: Maaike Smit, medewerkster salarisadministratie

 

Terug naar overzicht