Update nieuwe regelingen met actieplan voor ondernemers

26 maart 2020

Update nieuwe regelingen met actieplan voor ondernemers

Het is een roerige tijd. Allereerst hopen wij uiteraard dat u en uw naasten in goede gezondheid zijn. Daarnaast ziet JonkerFieret het als haar opdracht om u in deze tijd juist extra te ondersteunen en ook zo praktisch mogelijk. Hoewel de crisis ontegenzeggelijk veel onzekerheden met zich meebrengt, biedt deze tijd voor u als ondernemer ook kansen.

Onderstaand hebben wij een aantal zaken voor u op een rij gezet:

Actieplan voor ondernemers

Het actieplan geeft een aantal aandachtspunten waar u aan kunt werken in de komende periode. Het actieplan is onderverdeeld in drie onderdelen:

 • Liquiditeit en kansen
 • Personeel
 • Overige zaken

Door op onderstaande link te klikken, opent u het actieplan.

Actieplan voor ondernemers

Wij willen u erop wijzen dat de aandachtspunten zijn bedoeld om u te helpen de juiste beslissingen te nemen in deze spannende tijden. De lijst is niet limitatief en slechts bedoeld als denkhulp.

Ook willen we u kort meenemen in een aantal relevante regelingen.

Uitstel loonheffingen (LH) / omzetbelasting (OB)

Wanneer u een verzoek wilt indienen voor uitstel van betaling van omzetbelasting en loonheffingen, geldt het volgende.

 • dien tijdig uw aangifte omzetbelasting/loonheffingen in. Ook wanneer het een nihilaangifte betreft;
 • betaal de aangifte niet;
 • wacht tot u de naheffingsaanslag ontvangt;
 • stuur uw naheffingsaanslag op naar JonkerFieret;
 • JonkerFieret vraagt uitstel van betaling aan.

Nadat de Belastingdienst het verzoek tot uitstel heeft ontvangen, stopt de Belastingdienst met invorderingsmaatregelen. Belastingplichtigen krijgen automatisch drie maanden uitstel van betaling. Een boete voor het niet op tijd betalen van btw of loonheffingen hoeft niet betaald te worden. De invorderingsrente is teruggebracht naar 0,01%.

Voor klanten waarvoor JonkerFieret al een uitstelverzoek heeft ingediend, wordt opnieuw een verzoek ingediend zodra wij uw naheffingsaanslag hebben ontvangen.

Uitstel aflossing banken

Als MKB-ondernemer is het mogelijk om zes maanden uitstel van aflossingsverplichtingen van uw lening(en) aan te vragen.

Bij de Rabobank moet u dit uiterlijk maandag 30 maart om 13.00 uur aanvragen via de website. Als u het verzoek later indient, geldt het uitstel voor de aflossingsverplichtingen de maand april.

De ABN AMRO Bank geeft automatisch uitstel van zowel aflossingen als rente. Als u géén gebruik wilt maken van het uitstel, dient u dit vóór dinsdag 31 maart 17.00 uur te melden via de website.

Wat kunt u komende tijd nog meer van ons verwachten?

Wij gaan u in de komende tijd op de hoogte houden van relevante ontwikkelingen en gaan u ondersteunen met raad en daad. U kunt hierbij denken aan:

 • informatie over de TOZO, Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers;
 • nadere informatie over dienstverlening van de banken omtrent uitstel in aflossing/rentebetalingen;
 • een praktisch format voor uw eigen liquiditeitsprognose;
 • actuele informatie over de NOW,  Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud;
 • informatie over het aanvragen van verlaging en/of uitstel van inkomstenbelasting (IB) en vennootschapsbelasting (VPB).

Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht? Neem gerust contact op met JonkerFieret.

 

 

Terug naar overzicht