Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemer

8 april 2020

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemer

Deze regeling is geënt op de Bbz en wordt daarom uitgevoerd door gemeenten. Kort gezegd bestaat de TOZO uit twee voorzieningen: inkomensondersteuning en lening voor bedrijfskapitaal.

Voorwaarden aanvrager

 • woonachtig in Nederland of rechtmatig verblijf;
 • Nederlander of daarmee gelijkgesteld, tussen de 18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd;
 • bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend en voldoet aan de wettelijke vereisten;
 • bedrijfsmatig actief en ingeschreven bij de KvK voor 17 maart 2020 18.45 uur;
 • aanvrager werkt minimaal 1225 per jaar ofwel 24 uur per week in eigen bedrijf of als zelfstandig beroepsbeoefenaar. Voor DGA’s, lees pag. 4 van bijgevoegde brief;
 • aanvrager woont in de gemeente waar de TOZO wordt aangevraagd;
 • aanvrager verklaart dat als gevolg van coronacrisis het inkomen voor genoemde periode minder zal zijn dan het sociaal minimum (blijkt dit niet het geval dan moet de zelfstandige dit uit zichzelf aan de gemeente laten weten en vindt verrekening plaats).

Overige kaders

 • regeling geldt zal met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020 tot, vooralsnog 1 juni 2020;
 • toetsing levensvatbaarheid onderneming en vermogen ondernemer, alsmede de partnertoets worden niet toegepast.

Nadere toelichting inkomensondersteuning

 • aanvrager ontvangt 3 maanden aanvulling tot sociaal minimum, afhankelijk van samenstelling huishouding, inkomen en leeftijd tot maximaal € 1.500,-
 • streven is de inkomensondersteuning door middel van voorschot of uitkering binnen 4 weken na aanvraag te realiseren;
 • de toekenning wordt in één keer voor 3 maanden gedaan, de uitbetaling is per maand;
 • de uitkering is een gift maar telt wel mee voor het verzamelinkomen voor de inkomensafhankelijke toeslagen.

Nadere toelichting lening

 • lening is ter voorziening in de kapitaalbehoefte en bedraagt maximaal € 10.157;
 • uitstel aflossingsverplichting tot 1 januari 2021, looptijd maximaal 3 jaar en tegen een rente van 2%.

Noodzakelijke digitale documenten en handigheden voor de aanvraag

 • inschrijving KvK;
 • (inschatting) omzetcijfers;
 • bankafschrift met rekeningnummer voor betaling uitkering/foto bankpas;
 • DigiD en wachtwoord aanvrager en partner/ DigiD app.

Als u hier klikt treft u een infographic aan waarin het aanvraagproces eenvoudig is weergegeven. Onderstaand treft u alvast de links naar de TOZO regeling aan van gemeenten waar het overgrote deel van onze klanten woonachtig is.

* Op de TOZO kan een beroep worden gedaan naast de TOG. De gift van € 4.000,- ten behoeve van bedrijfskosten wordt niet verrekend met de eventuele uitkering.

Terug naar overzicht