Onafhankelijke deskundigheid

De voordelen van onafhankelijke deskundigheid

Wij zijn onafhankelijk. Dat is wel zo prettig. U profiteert van onze jarenlange ervaring in het vak. Zonder dat we in onze adviezen beperkt worden door bedrijfsblindheid of andere belangen. Wij hechten aan onze zelfstandigheid, omdat we denken dat we beter zijn dan grotere organisaties. En omdat we ons zo volledig kunnen richten op uw belang. Op optimale rendementeverbetering en belastingbesparing.

Ook bij fusies & ruzies

Onze onafhankelijk positie komt niet alleen van pas bij adviezen en administratie. Heeft u een zakelijk conflict? Dan is het handig als een onafhankelijke partij het overzicht kan houden. We brengen een open gesprek op gang en komen bemiddelend met alle partijen tot een oplossing. Het voordeel van geen vooroordeel.

Deskundigheid is volgens ons ook:

No-nonsense: we doen alleen wat zinvol is en dat doen we goed. Eerlijk en transparantie: elke factuur wordt volledig gespecificeerd. Duidelijk: afspraak is afspraak. Snel en betrokken: de communicatielijnen zijn kort.

Klachtenregeling

Het overkomt iedereen wel eens, dat iets niet goed gaat. Dat kan hinderlijk zijn. Echter, waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Maar dat wil nog niet zeggen, dat u alle fouten hoeft te accepteren. Als u uw klacht of opmerking met ons wilt delen of u vindt dat u recht heeft op herstel van de gemaakte fout, dan kunt u dat kenbaar maken. Wij stellen dit zeer op prijs! Zo kunnen wij onze fout herstellen, hiervan leren en deze klacht in de toekomst voorkomen. Klachtenregeling