Oudere werknemers – uw voordeel wordt gewijzigd

15 juni 2017

Oudere werknemers – uw voordeel wordt gewijzigd

Oudere werknemers kunnen u, behalve ervaring en kennis, ook een financieel voordeel opleveren. Dit voordeel dat u onder voorwaarden ontvangt als u een oudere werknemer in dienst neemt, wijzigt per 2018.

Onder een oudere werknemer wordt verstaan een werknemer die 56 jaar of ouder is en voordat hij bij u in dienst kwam één van de aangewezen uitkeringen ontving (zoals een WW-uitkering of een WAO-uitkering). Hij moet hiervoor een doelgroepverklaring hebben. In deze verklaring staat dat de werknemer recht had op één van de aangewezen uitkeringen. Deze verklaring kan worden aangevraagd bij de uitkerende instantie.

Huidige regeling: premiekorting oudere werknemers

Over het brutosalaris betaalt u als werkgever premies voor de werknemersverzekeringen. Als u oudere werknemers in dienst hebt, krijgt u als werkgever een korting op deze premies. De premiekorting bedraagt € 7.000 als een werknemer gedurende een geheel jaar fulltime (ten minste 36 uur per week) bij u werkt. Bij een werknemer die minder dan 36 uur per week werkt of een gedeelte van het jaar in dienst was, wordt de korting verhoudingsgewijs verminderd. De korting wordt maximaal drie jaar gegeven.

De premiekorting voor oudere werknemers kan niet worden gecombineerd met de premiekorting voor een arbeidsgehandicapte werknemer.

Nieuwe regeling: loonkostenvoordeel (LKV) oudere werknemer

Per 1 januari 2018 wordt de premiekorting vervangen door het loonkostenvoordeel. Het loonkostenvoordeel krijgt u voor het restant van de periode dat u recht heeft op de premiekorting.

De belangrijkste wijzigingen zijn dat het loonkostenvoordeel maximaal € 6.000 per jaar is in plaats van € 7.000 per jaar. De premiekorting werd in mindering gebracht op de te betalen premies. Het loonkostenvoordeel wordt aan u als werkgever uitgekeerd. U bent de premies dus eerst verschuldigd en krijgt dus later een bedrag terug. Hier gaat helaas enige tijd overheen, de teruggave over 2018 zult u waarschijnlijk rond augustus 2019 ontvangen. De teruggave zult u automatisch ontvangen, hiervoor hoeft u zich niet aan te melden. Wel moet in de salarisadministratie worden aangegeven dat de oudere werknemer voor indiensttreding recht had op één van de aangewezen uitkeringen.

In 2017 kunt u als werkgever tegelijkertijd in aanmerking komen voor de premiekorting oudere werknemer en voor het lage-inkomensvoordeel voor werknemers met het minimumloon of een loon net daarboven. Over dit voordeel is eerder een artikel op onze site verschenen.

Mocht u willen weten of u aan de voorwaarden voldoet of andere vragen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op.

Artikel geschreven door: Henriette Bos, fiscaal jurist

JonkerFieret adviseurs & accountants Barneveld - Henriette Bos

Terug naar overzicht