Oudere werknemers tegemoetkomen met vervroegd pensioen?

1 juli 2021

Oudere werknemers tegemoetkomen met vervroegd pensioen?

Regeling Vervroegd Uittreden versoepeld en 50%  van de CAO’s kent een “zwaarwerkregeling”

Als een werkgever met een werknemer een financiële regeling overeenkomt om eerder met pensioen te gaan, is de kans groot dat het gaat om een regeling vervroegd uittreden (RVU). Omdat de wetgever geen voorstander was van zulke regelingen en langer doorwerken wilde stimuleren, geldt sinds 2005 voor zo’n RVU een strafheffing.

Van 2021 tot en met 2025 betalen werkgevers geen (RVU) heffing over regelingen die eerder stoppen met werken mogelijk maken voor werknemers die binnen drie jaar de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken. Deze vrijstelling uit het pensioenakkoord is vooral bedoeld om oudere werknemers tegemoet te komen die “overvallen zijn” door de snelle stijging van de pensioenleeftijd en mensen die zwaar werk hebben gedaan en nu “versleten” zijn.

De vrijstelling van heffing geldt tot een bedrag dat netto overeenkomt met de AOW. Werkgevers mogen dus tot € 22.164 per jaar/ € 1.847 bruto per maand meebetalen aan het vroegpensioen van de betreffende werknemers. Op RVU-regeling Rijksoverheid kunt u meer lezen over de versoepeling van de RVU-regeling. Overigens zijn werkgevers niet verplicht om mee te betalen. Daar moeten sociale partners aan de CAO-tafels afspraken over maken.

In 50% van de nieuwe CAO’s in 2021 is al een RVU-afspraak gemaakt.

In veel gevallen is de doelgroep in CAO’s afgebakend tot werknemers met “zwaar werk functies”, die een minimaal aantal dienstjaren in een dergelijke functie werken. Soms is de looptijd van de tijdelijke heffingsvrijstelling in de CAO verkort. Ook zijn er CAO’s waarbij een maximaal budget is vastgesteld of een maximaal aantal beschikbare plekken is afgesproken.

In de CAO Bouw en Infra is bijvoorbeeld een “zwaarwerkregeling” opgenomen voor bouwplaatsmedewerkers. In deze branche wordt de regeling betaald vanuit de collectieve werkgeverspremie aan het Aanvullingsfonds Bouw & Infra en mogelijke overheidssubsidie.

Werknemers kunnen de uitkering op grond van een RVU-regeling zelf aanvullen, bijvoorbeeld door een aanvullend pensioen eerder in te laten gaan of andere eigen financiële middelen in te zetten. Het is raadzaam om medewerkers te adviseren om een goede berekening te (laten) maken van de eigen financiële situatie, alvorens knopen door te hakken.

HR- en salaris services

Heeft u medewerkers waarvan u denkt dat deze regeling zowel voor u als de medewerker een mooie kans is? Wij helpen u graag dit verder uit te zoeken en welke aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Neem gerust contact op met ons team HR- en salaris services via 0318-612161.

Terug naar overzicht