Nieuws

30 januari 2019

Noodopvolgingsplan

Niemand kan in de toekomst kijken en daarom is het goed dat u weet wat er moet gebeuren indien uw echtgenoot/partner komt te overlijden op een onverwacht moment. Wat gebeurt er dan met de onderneming? Wat moet er allemaal geregeld worden?

Lees meer
20 december 2018

Btw-correctie voor privégebruik auto in laatste btw-aangifte van 2018

Gebruikt u of een werknemer een auto van de zaak? Dan mag u de autokosten aftrekken van de winst. De btw op aanschaf, onderhoud en gebruik kunt u ook aftrekken, voor zover de auto wordt gebruikt voor belaste omzet.

Lees meer
28 november 2018

JonkerFieret wil bij meer betrokken zijn dan de jaarrekening

Een accountant houdt zich traditioneel vooral bezig met de jaarrekening, met de controle van cijfers. Maar de twee directeur-eigenaren van JonkerFieret willen meer bieden: „Meedenken met de klanten, dat is onze lust en ons leven.”

Lees meer
3 oktober 2018

Een BTW-aangifte opstellen en indienen? Zo doet u dat.

Oktober is aangebroken. Tijd om de btw-aangifte (aangifte omzetbelasting) in te dienen over de maand september of over het derde kwartaal van 2018.

Lees meer
18 september 2018

TOP 5 wijzigingen Prinsjesdag 2018

Het Kabinet Rutte III heeft haar eerste begroting ingediend met daarbij het belastingplan 2019. Veel discussie is al gevoerd over de voorgenomen afschaffing van de dividendbelasting en wie dat moet betalen. Het lijkt erop dat veel op de schouders van het MKB komt te liggen.

Lees meer
30 augustus 2018

Voorkom een hoge eigen bijdrage in de Wet langdurige zorg 2018

Indien u of uw ouder opgenomen wordt in een verzorgings- of verpleeghuis is veelal een eigen bijdrage verschuldigd.

Lees meer
2 augustus 2018

Verhoging laag btw-tarief in 2019 van 6% naar 9%

Als het aan het kabinet ligt stijgt het lage btw-tarief van 6 naar 9 procent per 1 januari 2019. De Tweede en Eerste Kamer moeten nog akkoord gaan met de wijziging. Desalniettemin geeft het Ministerie aan dat de ondernemers zich beter alvast kunnen voorbereiden op deze wijziging.

Lees meer
25 juli 2018

Het nut van de begroting!

Een begroting opstellen gebeurt vaak bij de start van een bedrijf of bij het aangaan van een financiering, omdat dit kritieke momenten zijn voor een bedrijf. Echter kan het ook heel nuttig zijn om altijd met een begroting te werken, hiermee kun je beter en tijdig jouw bedrijf bijsturen!

Lees meer
28 juni 2018

Verhoging wettelijk minimumloon per 1 juli 2018

Alle werknemers vanaf 22 jaar hebben recht op het wettelijk minimumloon. Werknemers die jonger zijn dan 22 jaar hebben recht op het voor hun leeftijd geldende minimum jeugdloon. Bij onderbetaling krijgt de werkgever een hoge boete opgelegd van de inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Lees meer
14 juni 2018

In 2018 nog een nieuwe elektrische auto kopen levert fiscaal voordeel op

Het terugdringen van het gebruik van dieselauto’s staat hoog op de politieke agenda. Er wordt zelfs gesproken om deze auto’s op grotere schaal uit de grote steden te gaan weren. De overstap naar elektrische auto’s wordt door de overheid gestimuleerd, maar zal in 2021 stoppen. Tot die tijd kan een gunstig moment uitgekozen worden om nog zo optimaal mogelijk te kunnen profiteren van een beperkte bijtelling.

Lees meer
7 juni 2018

Licht in de ogen teruggeven

The Three Aid Foundation bouwt kliniek en kulturhus in Ethiopië. Kees Vlot en Albert Fieret raakten besmet met een virus. De Puttenaar en Barnevelder zijn bestuursleden van The Three Aid Foundation (TTAF), een organisatie om mensen ‘self supporting’ te maken, vooral in Ethiopië.

Lees meer
14 mei 2018

Compensatieregeling zwangere zelfstandigen aanvragen vanaf half mei

Vrouwen die tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 als zelfstandige werkten en toen een kind kregen, hebben wellicht recht op een compensatie. Deze compensatie zwangere zelfstandigen is vanaf 15 mei 2018 aan te vragen bij het UWV.

Lees meer
30 april 2018

Afsluiten basiscontract arbodienst vóór 1 juli 2018!

Alle werkgevers moeten per 1 juli 2018 over een basiscontract met een arbodienstverlener beschikken. Dit kom door de wijziging van de Arbowet van 1 juli 2017.

Lees meer
16 april 2018

Uitnodiging lezing “Wat is de toekomst van de euro?”

Wij nodigen u op dinsdag 29 mei van harte uit voor een bijzondere lezing op een bijzondere locatie, door onafhankelijk macro-econoom, spreker en publicist Edin Mujagic. Klik voor meer informatie.

Lees meer
27 februari 2018

WOZ-beschikking al ontvangen?

Rond deze tijd ontvangt u hem weer: de aanslag gemeentelijke belastingen met daarop vermeld de WOZ-waarde van uw woning. Op basis van deze WOZ-waarde betaalt u diverse belastingen, zoals de onroerende zaak-, inkomsten-, erf- en waterschapsbelasting.

Lees meer
5 februari 2018

Loonkostenvoordeel

Per 1 januari 2018 is de Wet tegemoetkomingen loondomein in werking getreden. Deze wet vervangt alle premiekortingen door loonkostenvoordelen (LKV’s). Voor werkgevers brengt die overgang een aantal veranderingen met zich mee. Die hebben niet alleen financiële consequenties, maar ook praktische.

Lees meer
1 februari 2018

Aanzienlijke besparing van BTW bij aankoop woning die ingrijpend verbouwd gaat worden

Als u een bestaande woning koopt en deze daarna gaat verbouwen, dan bent u BTW kwijt over de kosten die de aannemer u in rekening brengt.

Lees meer
8 januari 2018

BTW-aangifte corrigeren? Vanaf 1 januari 2018 alleen digitaal

Wilt u een ingezonden btw-aangifte wijzigen omdat u teveel of te weinig btw heeft betaald? Vanaf 1 januari 2018 kunt u een correctie op uw btw-aangifte alleen nog maar digitaal doorgeven.

Lees meer
11 december 2017

Beschikking werkhervattingskas ontvangen? Controleer deze zorgvuldig!

Geen enkele werkgever wil te veel premie betalen voor de Werkhervattingskas (WhK). Het is daarom van groot belang om de beschikking met de premie voor 2018 onder de loep te nemen. Die beschikking valt binnenkort ook bij uw organisatie op de mat.

Lees meer
7 december 2017

Eindejaarstips 2017

Het einde van het jaar is een moment om nog even stil te staan bij de fiscale mogelijkheden. Wellicht kunt u dit jaar nog bepaalde acties ondernemen? Of kunt u sommige acties beter uitstellen tot 2018? Lees verder om te bekijken of er voor u een aantal zaken van belang kunnen zijn.

Lees meer
9 november 2017

Maak optimaal gebruik van de kleinschaligheidsinvesterings-aftrek!

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) heeft ten doel investeringen in het MKB te stimuleren.

Lees meer
2 november 2017

Wanneer mag u de lage sectorpremie toepassen?

Elke werkgever wordt voor de loonheffingen ingedeeld in een sector. Deze sectorindeling is van belang voor de hoogte van uw premie bij werkloosheid.

Lees meer
27 september 2017

Top 5 wijzigingen Prinsjesdag 2017

Het Belastingplan 2018 is bekend. De conclusie is dat het demissionaire kabinet geen grote wijzigingen voorstelt. Wellicht dat een regeerakkoord meer vuurwerk gaat brengen. Wat zijn de voornaamste wijzigingen voor nu?

Lees meer
7 september 2017

BTW oninbare vordering

De meeste ondernemers moeten BTW afdragen. Als een klant een factuur niet of maar voor een gedeelte betaalt, dan is er sprake van een (gedeeltelijk) oninbare vordering. U hebt dan wel BTW afgedragen, maar deze niet van uw klant ontvangen.

Lees meer
25 juli 2017

Gespreid € 100.000 schenken voor de eigen woning?

Vanaf 1 januari 2017 is de schenkingsvrijstelling van € 100.000 voor schenkingen voor de eigen woning permanent in de wet opgenomen. De schenking geldt niet alleen voor familierelaties, maar is ook van toepassing op derden. De verkrijger moet wel tussen de 18 en 40 jaar oud zijn om beroep te kunnen doen op de vrijstelling.

Lees meer
20 juli 2017

Zieke werknemer en vakantie, hoe zit het nu eigenlijk?

Hoofdregel is dat ziekteverlof voorrang heeft op vakantieverlof. Echter, er zijn mogelijkheden om van deze hoofdregel af te wijken.

Lees meer
12 juli 2017

Restschuld? Verhuis nog in 2017!

Per 1 januari 2018 is de rente op nieuwe restschuldfinanciering niet meer aftrekbaar. Dit kan grote gevolgen hebben als u wilt verhuizen en uw hypotheek staat “onder water”.

Lees meer
15 juni 2017

Oudere werknemers – uw voordeel wordt gewijzigd

Oudere werknemers kunnen u, behalve ervaring en kennis, ook een financieel voordeel opleveren. Dit voordeel dat u onder voorwaarden ontvangt als u een oudere werknemer in dienst neemt, wijzigt per 2018. Weten wat er per 1 januari 2018 gaat wijzigen?

Lees meer