Nieuws

16 april 2018

Uitnodiging lezing “Wat is de toekomst van de euro?”

Wij nodigen u op dinsdag 29 mei van harte uit voor een bijzondere lezing op een bijzondere locatie, door onafhankelijk macro-econoom, spreker en publicist Edin Mujagic. Klik voor meer informatie.

Lees meer
27 februari 2018

WOZ-beschikking al ontvangen?

Rond deze tijd ontvangt u hem weer: de aanslag gemeentelijke belastingen met daarop vermeld de WOZ-waarde van uw woning. Op basis van deze WOZ-waarde betaalt u diverse belastingen, zoals de onroerende zaak-, inkomsten-, erf- en waterschapsbelasting.

Lees meer
5 februari 2018

Loonkostenvoordeel

Per 1 januari 2018 is de Wet tegemoetkomingen loondomein in werking getreden. Deze wet vervangt alle premiekortingen door loonkostenvoordelen (LKV’s). Voor werkgevers brengt die overgang een aantal veranderingen met zich mee. Die hebben niet alleen financiële consequenties, maar ook praktische.

Lees meer
1 februari 2018

Aanzienlijke besparing van BTW bij aankoop woning die ingrijpend verbouwd gaat worden

Als u een bestaande woning koopt en deze daarna gaat verbouwen, dan bent u BTW kwijt over de kosten die de aannemer u in rekening brengt.

Lees meer
8 januari 2018

BTW-aangifte corrigeren? Vanaf 1 januari 2018 alleen digitaal

Wilt u een ingezonden btw-aangifte wijzigen omdat u teveel of te weinig btw heeft betaald? Vanaf 1 januari 2018 kunt u een correctie op uw btw-aangifte alleen nog maar digitaal doorgeven.

Lees meer
11 december 2017

Beschikking werkhervattingskas ontvangen? Controleer deze zorgvuldig!

Geen enkele werkgever wil te veel premie betalen voor de Werkhervattingskas (WhK). Het is daarom van groot belang om de beschikking met de premie voor 2018 onder de loep te nemen. Die beschikking valt binnenkort ook bij uw organisatie op de mat.

Lees meer
7 december 2017

Eindejaarstips 2017

Het einde van het jaar is een moment om nog even stil te staan bij de fiscale mogelijkheden. Wellicht kunt u dit jaar nog bepaalde acties ondernemen? Of kunt u sommige acties beter uitstellen tot 2018? Lees verder om te bekijken of er voor u een aantal zaken van belang kunnen zijn.

Lees meer
9 november 2017

Maak optimaal gebruik van de kleinschaligheidsinvesterings-aftrek!

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) heeft ten doel investeringen in het MKB te stimuleren.

Lees meer
2 november 2017

Wanneer mag u de lage sectorpremie toepassen?

Elke werkgever wordt voor de loonheffingen ingedeeld in een sector. Deze sectorindeling is van belang voor de hoogte van uw premie bij werkloosheid.

Lees meer
27 september 2017

Top 5 wijzigingen Prinsjesdag 2017

Het Belastingplan 2018 is bekend. De conclusie is dat het demissionaire kabinet geen grote wijzigingen voorstelt. Wellicht dat een regeerakkoord meer vuurwerk gaat brengen. Wat zijn de voornaamste wijzigingen voor nu?

Lees meer
7 september 2017

BTW oninbare vordering

De meeste ondernemers moeten BTW afdragen. Als een klant een factuur niet of maar voor een gedeelte betaalt, dan is er sprake van een (gedeeltelijk) oninbare vordering. U hebt dan wel BTW afgedragen, maar deze niet van uw klant ontvangen.

Lees meer
25 juli 2017

Gespreid € 100.000 schenken voor de eigen woning?

Vanaf 1 januari 2017 is de schenkingsvrijstelling van € 100.000 voor schenkingen voor de eigen woning permanent in de wet opgenomen. De schenking geldt niet alleen voor familierelaties, maar is ook van toepassing op derden. De verkrijger moet wel tussen de 18 en 40 jaar oud zijn om beroep te kunnen doen op de vrijstelling.

Lees meer
20 juli 2017

Zieke werknemer en vakantie, hoe zit het nu eigenlijk?

Hoofdregel is dat ziekteverlof voorrang heeft op vakantieverlof. Echter, er zijn mogelijkheden om van deze hoofdregel af te wijken.

Lees meer
12 juli 2017

Restschuld? Verhuis nog in 2017!

Per 1 januari 2018 is de rente op nieuwe restschuldfinanciering niet meer aftrekbaar. Dit kan grote gevolgen hebben als u wilt verhuizen en uw hypotheek staat “onder water”.

Lees meer
15 juni 2017

Oudere werknemers – uw voordeel wordt gewijzigd

Oudere werknemers kunnen u, behalve ervaring en kennis, ook een financieel voordeel opleveren. Dit voordeel dat u onder voorwaarden ontvangt als u een oudere werknemer in dienst neemt, wijzigt per 2018. Weten wat er per 1 januari 2018 gaat wijzigen?

Lees meer
13 juni 2017

Bijtelling auto van de zaak – welk percentage geldt voor u?

De bijtelling voor het privégebruik van de auto van de zaak wordt volgens de overheid een stuk eenvoudiger... Maar in de praktijk blijkt dat er allemaal verschillende percentages zijn. Weten welk percentage voor uw situatie van toepassing is?

Lees meer
9 juni 2017

Premiekorting berekenen met handige calculator

Bij het zoeken naar de juiste medewerkers voor uw onderneming lijkt het logisch om te gaan voor jonge, gezonde, ervaren en goed opgeleide mensen voor het vak. Dit geeft een bepaalde zekerheid omdat men vaak denkt dat het risico bij deze doelgroep kleiner is dan bij medewerkers met bijvoorbeeld een rugzak. Maar is dat wel zo?

Lees meer
1 juni 2017

Milieubewust investeren levert mogelijk extra fiscaal voordeel op

Wanneer u milieubewuste of energiebesparende investeringen doet, heeft uw onderneming wellicht recht op een extra fiscaal voordeel! Weten welke mogelijkheden er zijn voor 2017?

Lees meer
1 juni 2017

Minimumjeugdloon: vanaf 1 juli 2017 gaat u meer betalen voor jonge werknemers

Per 1 juli 2017 gaat u meer betalen voor jongeren die bij u in dienst zijn omdat het minimumjeugdloon omhoog gaat. Dit betekent dat vanaf deze datum jonge werknemers u meer gaan kosten, maar hiervoor wordt u wel gecompenseerd. Weten hoe het werkt?

Lees meer
11 mei 2017

Top 4 meest gemaakte fouten bij arbeidsovereenkomsten

Hoewel de Wet Werk en Zekerheid (hierna: WWZ) alweer (bijna) twee jaar is ingevoerd, is het goed om een aantal zaken nog even op een rij te zetten. Fouten in arbeidsovereenkomsten kunnen geld kosten.

Lees meer
20 maart 2017

Vóór 1 april BTW-suppletie indienen!

Hebt u geconstateerd dat er over 2016 te weinig omzetbelasting is afgedragen? Dan moet u dat snel corrigeren en vóór 1 april 2017 een suppletie-aangifte indienen. Dan betaalt u geen 4% belastingrente over het bedrag van de nog af te dragen omzetbelasting!

Lees meer
14 maart 2017

Aflossen spaarhypotheek wordt per 1 april 2017 mogelijk zonder fiscale boete

Bij een spaar- en beleggingshypotheek is het tot nu toe lastig om eerder af te lossen: er moet belasting betaald worden over de opgebouwde rente/rendement tegen maximaal 52%. Dat maakt vervroegde aflossing tot een vaak (te) dure grap. Los van een eventuele boeterente van de bank.

Lees meer
20 februari 2017

Voorkom belastingrente van 8%!

De Belastingdienst kan rente berekenen over aanslagen Inkomstenbelasting en Vennootschapsbelasting. De rente voor aanslagen over 2016 wordt berekend op aanslagen die opgelegd zijn vanaf 1 juli 2017.

Lees meer
12 oktober 2016

Bouwondernemers: alles voor elkaar en toch aansprakelijk

Veel ondernemingen hebben de laatste tijd moeite gedaan om aan de eisen van de nieuwe Wet te voldoen, omdat de Belastingdienst per 1 mei 2017 ook daadwerkelijk zal gaan handhaven. Als dan de zaken niet op orde zijn, lopen ondernemers enorme risico’s op naheffingen en boetes die gemakkelijk tot faillissementen kunnen leiden.

Lees meer
10 augustus 2016

VAR

Zoals u weet was er lange tijd onzekerheid over de toekomst van de VAR. Daar is eindelijk duidelijkheid over gekomen. In deze mail willen wij u middels een aantal vragen informeren over de nieuwe regeling, de WDBA (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties).

Lees meer
26 juli 2016

Is uw lening aan de BV zakelijk?

Een lening die een dga verstrekt aan zijn BV valt onder de terbeschikkingstellingsregeling. De door de BV betaalde rente is bij de BV aftrekbaar van de winst en bij de dga progressief belast.

Lees meer