Nieuwe regelingen 2020 voor ondernemers

18 december 2019

Nieuwe regelingen 2020 voor ondernemers

Werkkostenregeling vanaf 2020 hoger

Vrije ruimte werkkostenregeling wordt vanaf 2020 verhoogd van 1,2% naar 1,7% per jaar voor een fiscale loonsom tot € 400.000. Voor zover de fiscale loonsom hoger is dan dit bedrag blijft het percentage van 1,2% gelden.

Box3-heffing

Voorstel is dat vanaf 1 januari 2022 de box3-heffing verandert. De heffing over spaargeld zal veel lager zijn, maar de heffing over het overige vermogen wordt verhoogd.

Nieuw BTW nummer voor eenmanszaken vanaf 2020

Eenmanszaken hebben een nieuw btw-nummer ontvangen van de Belastingdienst dat vanaf 1 januari 2020 gebruikt moet worden. Verander tijdig het btw-nummer op bijvoorbeeld facturen en website! Het oude btw-nummer moet u echter wel bewaren, dit moet gebruikt worden voor communicatie met de Belastingdienst.

Overdrachtsbelasting niet-woning hoger vanaf 2021

Vanaf 2021 wordt het tarief voor de overdrachtsbelasting van niet-woningen verhoogd van 6% naar 7%. Overweeg een eventuele aankoop van niet-woningen nog in 2020 plaats te laten vinden.

Hoge leningen in de eigen B.V. beperkt vanaf eind 2022

Er komt wetgeving aan waardoor buitensporig lenen bij de eigen B.V. drastisch wordt ingeperkt. De regeling komt er in hoofdlijnen op neer dat vanaf 31 december 2022 leningen voor zover ze meer bedragen dan € 500.000 (m.u.v. de eigenwoninglening) als fictieve dividenduitkering worden meegenomen in box 2. Dit kan voor dubbele heffing zorgen! Houd dit de komende jaren in het achterhoofd en probeer leningen zoveel mogelijk af te lossen of met een dividenduitkering te verrekenen.

Wet arbeidsmarkt in Balans vanaf begin 2020

Vanaf 1 januari 2020 veranderen er verschillende regels binnen de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Lees hier meer over de wijzigingen binnen de WAB.

 

Artikel geschreven door: Henriëtte Bos, fiscaal jurist

Terug naar overzicht