Maak optimaal gebruik van de kleinschaligheidsinvesterings-aftrek!

9 november 2017

Maak optimaal gebruik van de kleinschaligheidsinvesterings-aftrek!

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) heeft ten doel investeringen in het MKB te stimuleren. Vanaf een investeringsbedrag van € 2.300 komt u in aanmerking voor de KIA, u krijgt dan een aftrek van uw winst ter grootte van 28% van het investeringsbedrag. Bij een investeringsbedrag vanaf € 104.059 loopt dit percentage terug (dit lagere percentage geldt dan voor het volledige investeringsbedrag) en vanaf een investeringsbedrag van € 312.176 heeft u helemaal geen recht op KIA. U kunt er niet voor kiezen KIA te claimen over een gedeelte van uw investeringen.

Er zijn overigens een aantal bedrijfsmiddelen die niet voor KIA in aanmerking komen. De belangrijkste zijn: grond, woonhuizen, personenauto’s, dieren, bedrijfsmiddelen onder de € 450 en bedrijfsmiddelen die worden verhuurd aan derden (daar vallen ook dochtermaatschappijen onder die niet in de fiscale eenheid zijn opgenomen).

De hoogte van de KIA wordt per jaar beoordeeld (bovenstaande cijfers zijn van 2017) en het is dus goed om, nu het jaar 2017 ten einde loopt, eens te kijken naar de planning van investeringen en te proberen nog optimaal gebruik te maken van de KIA.

Indien u bijvoorbeeld tot nu toe hebt geïnvesteerd voor een bedrag lager dan € 2.300, kunt u overwegen investeringen naar voren te halen waardoor u in 2017 boven de grens van € 2.300 uitkomt en u over al uw investeringen KIA ontvangt.

Het kan ook voordeliger zijn om investeringen te spreiden over twee jaar in plaats van ze in één jaar te doen. Indien u in 2017 twee investeringen van € 75.000 doet, heeft u recht op € 12.261 aan KIA. Indien u de tweede investering van € 75.000 in 2018 doet, heeft u in 2017 en in 2018 recht op € 15.734 KIA. Dat is in totaal
€ 31.468!

De KIA levert meer voordeel op als u belasting betaalt tegen het tarief van 25%, het is namelijk een aftrek die in mindering komt op uw winst. U zou daarom eventueel kunnen overwegen investeringen te plannen in een jaar waarin u verwacht tegen een hoger tarief belasting te betalen.

Desinvesteringsbijtelling

Indien u bedrijfsmiddelen waarover u KIA hebt ontvangen weer verkoopt binnen een termijn van vijf jaar (vanaf het begin van het boekjaar waarin de investering is gedaan), bent u desinvesteringsbijtelling verschuldigd als de overdrachtsprijs meer dan € 2.300 bedraagt. Dit is een bijtelling bij uw winst. Deze bijtelling is het percentage dat u in het verleden over het bedrijfsmiddel aan KIA hebt ontvangen maal de verkoopprijs. Indien u voornemens bent bedrijfsmiddelen te verkopen waarvan de termijn van vijf jaar nog niet is verstreken, kunt u wellicht overwegen de verkoop nog even uit te stellen.

Indien u twijfelt over de fiscale gevolgen van het te nemen besluit tot investering of desinvestering, kunt u altijd contact met ons opnemen!

 Artikel geschreven door: Henriëtte Bos, fiscaal jurist

JonkerFieret adviseurs & accountants Barneveld - Henriette Bos

Terug naar overzicht