Loonkostenvoordeel

5 februari 2018

Loonkostenvoordeel

Per 1 januari 2018 is de Wet tegemoetkomingen loondomein in werking getreden.
Deze wet vervangt alle premiekortingen door loonkostenvoordelen (LKV’s). Voor werkgevers brengt die overgang een aantal veranderingen met zich mee.  Die hebben niet alleen financiële consequenties, maar ook praktische.

Voor wie geldt het LKV?

Uw organisatie kan LKV krijgen bij het in dienst nemen van drie verschillende groepen uitkeringsgerechtigde werknemers:

1. oudere werknemers die minimaal 56 jaar oud zijn als ze bij uw onderneming in dienst komen;

2. werknemers met een arbeidshandicap; nieuw of herplaatst

3. werknemers die onder de doelgroep van de banenafspraak vallen of scholingsbelemmerd zijn.

Per groep verschillen de bedragen en de duur van het LKV.

Doelgroepverklaring:

Voor alle werknemers voor wie u LKV aanvraagt, moet u een doelgroepverklaring hebben. Deze moet de werknemer in kwestie zelf aanvragen bij UWV of gemeente. De werknemer kan uw organisatie ook machtigen om de doelgroepverklaring aan te vragen. In de verklaring staat dat de werknemer voorafgaand aan zijn dienstverband bij uw organisatie recht had op een uitkering. U moet een kopie van de verklaring bij de loonadministratie bewaren en aan uw salarisadministrateur verstrekken.
De doelgroepverklaring moet binnen 3 maanden nadat de werknemer bij u in dienst is gekomen aangevraagd zijn.
Na deze 3 maanden heeft uw werknemer geen recht meer op de doelgroepverklaring LKV. Zonder deze doelgroepverklaring kunt u voor deze werknemer geen LKV meer aanvragen.

Voorbeeld
Wanneer de werkgever op 1 januari 2018 een werknemer aan neemt die voldoet aan de voorwaarden voor LKV dan moet voor 1 april 2018 een doelgroepverklaring zijn aangevraagd. Zo niet, krijgt hij geen doelgroepverklaring en gaat de LKV verloren.

Huidige werknemers met bestaande premiekorting

Als uw organisatie werknemers in dienst heeft voor wie u voorheen een premiekorting ontving, krijgt u voor hen per 1 januari 2018 LKV. De periode dat u al premiekorting voor hen ontvangen heeft, wordt afgetrokken van de totale duur van het LKV. 

Klik op de afbeelding om te vergroten:

 

Artikel geschreven door: Ilse Ladestein, salarisadministrateur

 

Terug naar overzicht