In 2018 nog een nieuwe elektrische auto kopen levert fiscaal voordeel op

14 juni 2018

In 2018 nog een nieuwe elektrische auto kopen levert fiscaal voordeel op

Het terugdringen van het gebruik van dieselauto’s staat hoog op de politieke agenda. Er wordt zelfs gesproken om deze auto’s op grotere schaal uit de grote steden te gaan weren. De overstap naar elektrische auto’s wordt door de overheid gestimuleerd, maar zal in 2021 stoppen. Tot die tijd kan een gunstig moment uitgekozen worden om nog zo optimaal mogelijk te kunnen profiteren van een beperkte bijtelling.

Hoofdregel voor alle auto’s

Vanaf 1 januari 2017 geldt voor nieuwe auto’s een bijtellingpercentage van 22% van de catalogusprijs van de auto terwijl voor auto’s met een datum van eerste toelating van vóór 1 januari 2017 een bijtellingpercentage geldt van 25% van de catalogusprijs. De bijtelling voor oudere auto’s van de zaak kan dus hoger zijn dan voor nieuwere. Het maakt daarbij niet uit of het gaat om een elektrische auto of om een benzine-, gas- of dieselauto. 

Korting bij elektrische auto’s

Voor elektrische auto’s geldt vervolgens een korting op de bijtelling. (Onder een elektrische auto wordt verstaan een auto die elektrisch rijdt op een batterij of op waterstof. Een auto met een range extender valt hier buiten).

De korting geldt in beginsel voor een periode van vijf jaar. Als na deze periode nog moet worden bijgeteld, wordt op basis van het dan geldende recht bepaald of nog een korting van toepassing is. In 2018 is de korting voor elektrische auto’s 18% van de catalogusprijs van de auto. Diezelfde korting geldt zowel voor nieuwe elektrische auto’s als voor elektrische auto’s waarvoor al vijf jaar een korting is toegepast. Dit betekent dat een oudere (bijvoorbeeld een 6 jaar oude) elektrische auto in 2018 uitkomt op een bijtelling van 25% minus 18%, oftewel 7%. Een nieuwe vanaf 1 januari 2017 aangeschafte elektrische auto komt uit op een bijtelling van 22% minus 18% oftewel 4%.

Voor een nieuwe elektrische auto uit 2018 bestaat op grond van overgangsrecht in beginsel vijf jaar recht op een korting van 18% van de catalogusprijs, dus in ieder geval tot en met januari 2023. De korting mag gedurende 60 maanden worden toegepast te rekenen vanaf de eerste dag van de maand volgend op de datum van eerste toelating.

Voorbeeld

Bij een auto met een datum eerste toelating van 2 december 2018 kan de korting van 18% van de catalogusprijs dus worden toegepast tot en met 31 december 2023.

Voor nieuwe elektrische auto’s die in 2019 en 2020 een datum eerste toelating hebben is de korting gemaximeerd op € 9.000,-. Dit betekent dat voor deze auto’s de bijtelling tot € 50.000,- van de cataloguswaarde 4% is en boven de € 50.000,- 22% is. 

Als je dus in 2019 of 2020 een elektrische auto koopt met een catalogusprijs van bijvoorbeeld € 80.000,- is de bijtelling over € 50.000,- gelijk aan 4% en over € 30.000,- gelijk aan 22%. Een aanzienlijke stijging ! 

Volgens de huidige wetgeving vervalt in 2021 elke korting op de bijtelling, voor zowel auto’s met een datum eerste toelating in 2021 als voor auto’s waarvoor het overgangsrecht niet langer van toepassing is (lees ouder dan 60 maanden zijn). Vanaf 2021 is voor een in 2021 of daarna nieuwe gekochte elektrische auto de bijtelling dus ook volledig 22%.

Advies

Als u overweegt om een nieuwe elektrische auto te kopen, doe dat dan in 2018. De korting op de bijtelling is dan nog 18% gedurende 5 jaar. Bij een cataloguswaarde van minder dan € 50.000,- kunt u wachten tot eind 2020.

Naast dit bijtellingsvoordeel zijn er nog andere fiscale voordelen waarvoor een elektrische (of hybride) auto mogelijk in aanmerking komt. Namelijk de milieu-investeringsaftrek en de vamil (de mogelijkheid om 75% van het aanschafbedrag willekeurig af te schrijven). De desbetreffende auto moet wel op de energie- en milieulijst van het RVO staan en de aanvraag moet binnen drie maanden na het geven van de opdracht worden gedaan bij het RVO.

Wij zijn u hiermee graag van dienst.

Artikel geschreven door: Bart Sikkema, senior belastingadviseur

Terug naar overzicht