Gespreid € 100.000 schenken voor de eigen woning?

25 juli 2017

Gespreid € 100.000 schenken voor de eigen woning?

Vanaf 1 januari 2017 is de schenkingsvrijstelling van € 100.000 voor schenkingen voor de eigen woning permanent in de wet opgenomen. De schenking geldt niet alleen voor familierelaties, maar is ook van toepassing op derden. De verkrijger moet wel tussen de 18 en 40 jaar oud zijn om beroep te kunnen doen op de vrijstelling.

De voorwaarden

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op de schenkingsvrijstelling:

 • De verkrijger (of diens echtgenoot/partner) mag niet jonger zijn dan 18 jaar en niet ouder dan 39 jaar;
 • De schenking moet onherroepelijk zijn;
 • Het bedrag moet door de schenker worden uitbetaald ( geen “schenking op papier”);
 • Het bedrag moet door de verkrijger worden besteed ten behoeve van de eigen woning;
 • De verkrijger moet met schriftelijke stukken bewijzen dat de schenking daadwerkelijk is betaald en dat de schenking is gebruikt voor de eigen woning;
 • De verkrijger moet de schenking in maximaal drie jaar besteden aan zijn eigen woning.

Wat is een eigen woning?

Met een schenking die wordt besteed ten behoeve van de eigen woning wordt bedoeld:

 • Aankoop, verbetering of onderhoud eigen woning
 • Het geheel of gedeeltelijk aflossen van de hypothecaire schuld
 • De aflossing van een restschuld die is ontstaan bij verkoop van de eigen woning
 • De afkoop van het recht van erfpacht, opstal of beklemming

Schenking verdelen over meerdere jaren

De schenking mag door de schenker verspreid worden over drie aaneensluitende jaren. Dat is bijvoorbeeld handig als:

 • De verkrijger voor zijn eigen woning een koop-/aannemingsovereenkomst heeft gesloten die in opeenvolgende termijnen moet worden betaald;
 • De verkrijger de hypotheekschuld aan de bank in drie opvolgende jaren wil aflossen zodat hij drie keer boetevrij kan aflossen.

Wordt de schenking gespreid betaald, dan vraagt u de vrijstelling aan in elk jaar waarin u een schenking ontvangt.

Aangifte schenkbelasting

De aangifte schenkbelasting moet binnen twee maanden na het einde van het kalenderjaar waarin de schenking is gedaan worden ingediend.

Overgangsrecht 2017 schenking voor de eigen woning

De verkrijger mag per schenker maar eenmaal in zijn leven gebruik maken van de verhoogde vrijstelling eigen woning.  Als voor 1 januari 2017 al gebruik is gemaakt van een verhoogde vrijstelling kunt u misschien toch gebruik maken van de vrijstelling voor de eigen woning volgens het overgangsrecht. Mocht u willen weten of u in aanmerking komt voor het overgangsrecht, neemt u dan gerust contact met ons op. 

Artikel geschreven door: Esmé van den Brink, fiscaal medewerker

JonkerFieret adviseurs & accountants Barneveld - Esme van den Brink

Terug naar overzicht