Extra noodsteun voor ondernemers in 2021

28 januari 2021

Extra noodsteun voor ondernemers in 2021

Om ondernemers door de coronacrisis te helpen breidt het Kabinet het steun- en herstelpakket flink uit door (toegang tot) regelingen te verruimen. De belangrijkste wijzigingen zetten we voor u op een rijtje.

Intensivering Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

De TVL wordt voor Q1 2021 verhoogd naar een vergoedingspercentage 85% bij een omzetverlies van 30%. Bovendien komt de bovengrens van 250 werknemers te vervallen. Tegelijk wordt het maximale subsidiebedrag verhoogd van € 90.000 naar € 330.000 voor MKB- en € 400.000 voor het niet-MKB bedrijven per kwartaal. Voor kleinere ondernemers wordt het minimum subsidiebedrag verhoogd van € 750,- naar € 1.500,- per kwartaal. Deze intensivering van de TVL geldt ook voor Q2 2021, met uitzondering van de Voorraadsubsidie Gesloten Detailhandel (VGD).

Voor de VGD geldt dat deze subsidie bovenop de TVL-subsidie komt en is verhoogd voor Q1 2021 naar 21% in TVL Q1 2021. Het maximum voor de VGD in Q1 2021 is verhoogd naar € 200.000. De Horecasubsidie Voorraad & Aanpassingen (HVA) komt niet terug in Q1 2021.

Starters

Er komt een aparte subsidieregeling, gebaseerd op de TVL, voor ondernemers die tussen 1 januari 2020 en 30 juni 2020 met hun onderneming zijn gestart. De regeling geldt voor Q1 en Q2 2021. De referentieperiode wordt het derde kwartaal van 2020. Deze regeling wordt nog verder uitgewerkt en het RVO hoopt in mei het loket hiervoor te openen. Ondernemers die gestart zijn tussen 1 januari en 15 maart 2020 komen voor de reguliere TVL in aanmerking voor Q1 en kunnen voor Q2 van de nieuwe starters regeling gebruik maken.

Ook kunnen starters gebruikmaken van corona-overbruggingskredieten tot een maximum van € 35.000,-

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Voor Q1 gaat de subsidie van de NOW van 80% naar 85% van de loonsom. De eis van tenminste 20 % (verwacht) omzetverlies blijft gehandhaafd. Vanaf 15 februari kan de NOW voor januari, februari en maart aangevraagd worden bij het UWV. Werkgevers die bedrijfseconomisch ontslag voor een werknemer aanvragen in een tijdvak waarin ze NOW krijgen, zijn verplicht contact te zoeken met het UWV voor hulp bij “werk-naar-werk” begeleiding. Zij worden maximaal 5% gekort op hun subsidie bij ontslag. En dus niet meer zoals vorig jaar, een boete ter hoogte van de gehele subsidie opgelegd krijgen.

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo)

Tozo 3 loopt van 1 oktober 2020 tot 1 april 2021.Voor de Tozo 3 geldt dat ondernemers de uitkering vanaf 1 februari 2021 kunnen aanvragen met terugwerkende kracht bij de gemeente. Hierbij wordt geen vermogenstoets gehanteerd.

Ook de ondersteuning op het gebied van leningen voor bedrijfskapitaal tot maximaal 10.157 euro tegen 2% rente wordt verlengd. De maximale looptijd van een lening is verlengd naar 3,5 jaar. Tot 1 juli 2021 hoeft er over geen enkele Tozo lening rente en aflossing te worden betaald. Rente wordt stilgezet tot 1 juli 2021 en dit is tevens de nieuwe datum waarop de aflossing ingaat.

Uitstel van belasting

De periode dat ondernemers uitstel van belasting of een verlenging van het uitstel kunnen aanvragen wordt verlengd tot 1 juli 2021. Ondernemers die nog niet eerder uitstel hebben aangevraagd, kunnen dit dus alsnog doen voor 1 juli 2021. Tot die datum is het ook mogelijk om verlenging van uitstel aan te vragen. Ook de aflossingsdatum wordt verschoven en wel naar 1 oktober 2021. Ondernemers krijgen 36 maanden om hun belastingschuld terug te betalen.

Time-out arrangement (TOA)

De Belastingdienst wil daarnaast samen met schuldeisers en schuldhulpverleners – als onderdeel van het Time-out arrangement (TOA) – soepeler gaan kijken naar het gericht kwijtschelden van (belasting)schulden, voor als een terugbetalingsregeling niet voldoende is. Er komt een kredietfaciliteit voor ondernemers die gebruik willen maken van de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA), als onderdeel van het Time Out Arrangement (TOA). De combinatie van krediet en WHOA stelt bedrijven in staat om een doorstart te maken zodra de situatie beter is, zodat er banen behouden blijven.

Overige regelingen

  • Het urencriterium dat geldt om gebruik te kunnen maken van bepaalde aftrekposten, zoals de zelfstandigenaftrek, wordt vanwege corona opnieuw versoepeld tot 1 juli 2021. Ook het fiscaal mogelijk maken van de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen is tot die datum verlengd.
  • Ondernemers die als gevolg van corona te maken hebben met een omzetdaling, kunnen, net als in 2020, het gebruikelijk loon voor 2021 lager vaststellen, zonder toestemming van de belastingdienst. Dit kan voor 2021 alleen bij een minimale omzetdaling over 2021 ten opzichte van 2019. Hoe groot dit minimale omzetverlies moet zijn maakt de belastingdienst zo snel mogelijk bekend.
  • De werkkostenregeling (WKR) wordt, net als vorig jaar, verruimd. De vrije ruimte over het fiscale loon tot en met € 400.000 is voor 2021 3%. Boven de € 400.000,- daalt de vrije ruimte van 1,2% naar 1,18%.
  • De regeling dat bestaande vaste reiskosten onbelast vergoed kunnen worden, ook al werken werknemers (deels) thuis, is wederom verlengd en wel tot 1 april 2021.

Mocht u vragen hebben of heeft u hulp nodig bij een aanvraag? Uw vaste contactpersoon bij JonkerFieret helpt u graag verder!

Terug naar overzicht