Eindejaarstip: denk aan WKR!

30 november 2020

Eindejaarstip: denk aan WKR!

 

Voor werkgevers is het dit jaar van belang goed naar de werkkostenregeling te kijken.

Gebruik mogelijkheden binnen WKR

Benut ook dit jaar de mogelijkheden binnen de werkkostenregeling. Beoordeel de nog resterende vrije ruimte en bekijk of zaken die je in 2021 wilt vergoeden/verstrekken nog in 2020 kunnen worden vergoed/verstrekt. Het is niet mogelijk om de vrije ruimte die in 2020 over is, door te schuiven naar 2021.

Tip

Houd er rekening mee dat de vrije ruimte in 2020 eenmalig is verruimd vanwege de coronacrisis. Tot een loonsom van € 400.000 bedraagt de vrije ruimte 3 procent en over het meerdere 1,2 procent. De vrije ruimte gaat in 2021 weer omlaag: over de eerste € 400.000 van de loonsom wordt de vrije ruimte 1,7 procent en over het meerdere 1,18 procent.

Houd ook rekening met het gebruikelijkheidscriterium. Ongebruikelijk betekent in dit verband een afwijking van 30 procent of meer van wat in vergelijkbare omstandigheden gebruikelijk is.

Tip

Maak gebruik van de doelmatigheidsmarge van € 2.400 per persoon per jaar. Tot dit bedrag beschouwt de Belastingdienst de vergoedingen/verstrekkingen in ieder geval als gebruikelijk. Het bedrag van € 2.400 geldt in alle redelijkheid. Overigens betekent dit niet dat het bedrag van € 2.400 per definitie onbelast is. Het bedrag telt ‘gewoon’ mee voor de vrije ruimte en kan dus mogelijk een extra heffing van 80% opleveren voor de werkgever.

Concernregeling

Maak alleen gebruik van de concernregeling binnen de werkkostenregeling als deze positief voor de organisatie uitpakt. Houd er hierbij rekening mee dat de concernregeling alleen geldt voor bv’s, nv’s en stichtingen en dat een belang van minimaal 95 procent gedurende het gehele jaar vereist is.

Door de concernregeling kan een bv die tot een concern behoort de ongebruikte vrije ruimte van een andere bv binnen hetzelfde concern benutten. Door de grotere vrije ruimte dit jaar vanwege de coronacrisis, is het gebruik van de concernregeling echter minder vaak voordelig.
Als je de concernregeling toepast, kun je namelijk maar één keer profiteren van de extra vrije ruimte van 3 procent over de eerste € 400.000 van de loonsom. Het gebruik van de concernregeling is optioneel en je hoeft de keuze pas ná 2020 te bepalen.

Tip

Als de dga nog geen andere belaste vergoedingen of verstrekkingen heeft gehad, kan hij zichzelf dit jaar als dga bijvoorbeeld ook een eindejaarsbonus geven van € 2.400. Staat de partner ook op de loonlijst, dan geldt dit ook voor hem of haar.

Let hiermee wel op als je gebruik hebt gemaakt van de NOW-regeling en/of meer dan drie maanden bijzonder uitstel van betaling hebt gekregen. Dit in het kader van het hiermee samenhangende verbod op bonussen.

 

Opgesteld door: Ilse Ladestein, salarisadministrateur 
Terug naar overzicht