Disclaimer

Disclaimer

Deze website en de informatie daarop zijn uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden met het voornaamste doel om de bezoeker kennis te laten maken met JonkerFieret adviseurs/accountants en haar producten, diensten en activiteiten. Deze disclaimer is daarom ook van toepassing op de diensten en communicatie van JF Administrateurs B.V., JFE B.V. en Esquiron Corporate Finance B.V.

Hoewel JonkerFieret grote zorgvuldigheid betracht bij de samenstelling en het onderhoud van de informatie op de website, garandeert JonkerFieret niet dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. JonkerFieret is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruikmaken van de informatie op de website.

JonkerFieret streeft ernaar deze website vrij te houden van schadelijke elementen, zoals virussen, maar kan er niet voor instaan dat deze website daarvan geheel vrij is. JonkerFieret is niet aansprakelijk voor schade die het gebruik van deze website kan hebben voor de werking van computerapparatuur of software.

JonkerFieret is niet verantwoordelijk voor de werking en de inhoud van andere websites waarnaar op deze website wordt verwezen, zoals door middel van hyperlinks.

Deze website en de informatie daarop zijn beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Daarvan mag niets worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar gemaakt in welke vorm dan ook. Het gebruik is wel toegestaan voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik of met voorafgaande schriftelijke toestemming van JonkerFieret.

Alle diensten en/of werkzaamheden worden verricht op basis van een overeenkomst van opdracht met JonkerFieret adviseurs/accountants B.V. te Barneveld, {kvk-nummer: 08103961} en daarop zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

Voor de algemene voorwaarden van JonkerFieret adviseurs/accountants klik hier.