Personeels- en beloningsadvies

Als werkgever wilt u de juiste voorwaarden en omstandigheden voor uw personeel creëren, waarmee u voldoet aan de wet, een eventuele CAO en wensen van uw bedrijf. Daarbij hoort een doordacht pakket aan belonings- en arbeidsvoorwaarden, de vereiste arbeidsomstandigheden en beleid op ziekteverzuim.

JonkerFieret is een partner die u bij deze vraagstukken van advies kan voorzien en u concreet verder helpt.

Arbeidsvoorwaarden en functieloongebouw

Goed werkgeverschap begint bij een eerlijk en transparant functieloongebouw. Zeker als uw organisatie niet onder een CAO valt, kan er al snel willekeur en onduidelijkheid ontstaan.

Wij adviseren en helpen u op weg met een duidelijke arbeidsvoorwaardenregeling. Met een marktconforme en concurrerende set aan belonings- en arbeidsvoorwaarden, waar uw medewerkers op kunnen vertrouwen. U kunt op ons rekenen als het gaat om:

 • advies bij indeling CAO
 • (her)ontwerpen functieloongebouw
 • advies bij functie-indeling en salarisinschaling
 • adviseren over en inrichten van (flexibele en fiscaalvriendelijke) secundaire arbeidsvoorwaarden

Verzuim en re-integratie

Ziekteverzuim brengt hoge kosten met zich mee. Hoe voorkomt u verzuim door te sturen op vitaliteit en werkplezier van medewerkers? In hoeverre is het verstandig om ziekteverzuim te verzekeren en welke keuzes maakt u daarbij? Wij adviseren u, helpen u de risico’s in kaart te brengen en de juiste keuzes te maken.

Vanuit de Wet Verbetering Poortwachter heeft u daarnaast de verplichting om uw zieke medewerker te begeleiden en re-integratie actief te faciliteren. Doet u dat niet afdoende, dan kan dat u veel geld kosten. Maar hoe organiseert u de begeleiding van ziekteverzuim op de juiste manier?

Onze experts begeleiden en ondersteunen u hierbij, denk aan:

 • advies risico ziekteverzuimverzekering
 • advies verzuim- en vitaliteitsbeleid
 • advies en begeleiden langdurig verzuim

HR wet- en regelgeving (o.a. subsidies en fiscaliteiten)

Er is veel complexe wet- en regelgeving op het gebied van personeel en die verandert ook nog eens regelmatig. Hoe blijft u bij en zorgt u ervoor dat u aan uw plichten voldoet en tegelijk van toepassing zijnde subsidies en fiscale kansen benut?

Wij maken het u graag makkelijk door u te helpen bij alle regelingen op het gebied van HR. Zo wijzen we u proactief op mogelijkheden en helpen u desgewenst bij het tijdig aanvragen of aanleveren van informatie bij de juiste instanties. Denk bijvoorbeeld aan:

 • subsidie aanvraag Praktijkleren
 • check LKV/LIV beschikking
 • advies werkkostenregeling (WKR)
 • gebruikelijk loonregeling DGA
 • vooroverleg fiscus
 • beoordelen verzekeringsplicht

Arbo

Als organisatie bent u verantwoordelijk voor de fysieke en mentale arbeidsomstandigheden binnen uw bedrijf. Dit geldt -in mindere mate- ook voor de thuiswerkplek.

Zo bent u als werkgever verplicht om periodiek een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) uit te voeren. Ook moet u zich in bepaalde gevallen laten bijstaan door een gecertificeerde arbodienst en moet het contract met de arbodienst aan specifieke voorwaarden voldoen.

JonkerFieret adviseert en begeleidt u hierbij. Wij ondersteunen u bijvoorbeeld bij:

 • keuze voor en contract bij een arbo- en re-integratiebureau
 • advisering bedrijfshulpverlening en RI&E
 • algemene vraagbaak en informatiebron bij arbozaken
 • advisering en begeleiding bij het opzetten van maatwerk arbobeleid

Meer weten?

Wilt u meer weten over wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van HR? Neem contact op, wij vertellen u graag meer.

Adviseurs

Ilse Ladestein

HR consultant
Neem contact op