Definitieve vaststelling NOW 1.0

2 november 2020

Definitieve vaststelling NOW 1.0

 

NOW 1.0 verantwoording en afgifte verklaring derde deskundige

Met ingang van 7 oktober 2020 kunnen aanvragers van de NOW 1.0-subsidie de aanvraag voor de definitieve subsidieberekening indienen bij het UWV. Bij deze aanvraag moet mogelijk een accountantsverklaring of een verklaring van een deskundige derde bijgevoegd worden. Dit is afhankelijk van de hoogte van het voorschot en het definitieve subsidiebedrag. U heeft geen verklaring nodig wanneer uw voorschot onder de € 20.000 is gebleven, en uw vaststellingsbedrag onder de € 25.000 blijft.

Verklaring derde deskundige

De verklaring derde deskundige is vereist voor ondernemers en organisaties die in het kader van de NOW 1.0 een voorschot van € 20.000 tot € 100.000 hebben aangevraagd of een uiteindelijke subsidie tussen de € 25.000 en € 125.000 zullen ontvangen. Dit moet op groepsniveau berekend worden indien er sprake is van een groep.

Wanneer is er sprake van een groep?

Artikel 24b Burgerlijk wetboek boek 2: Een groep is een economische eenheid waarin rechtspersonen en vennootschappen organisatorisch zijn verbonden. Groepsmaatschappijen zijn rechtspersonen en vennootschappen die met elkaar in een groep zijn verbonden.

Voor de bepaling van de definitieve omzetdaling worden de Nederlandse rechtspersonen en vennootschappen in aanmerking genomen, alsmede buitenlandse rechtspersonen en vennootschappen met SV-loon in Nederland. Het omzetverlies wordt berekend op niveau van de groep (interne omzet is dus geen omzet).

Wat valt er onder omzet onder de regeling van NOW 1.0?

Onder omzet wordt in deze regeling verstaan de netto-omzet zoals bepaald in de laatste voor 1 maart 2020 vastgestelde jaarrekening. Opbrengsten moeten daarom aan de juiste periode toegerekend worden. Een voorschotfactuur hoeft dus geen omzet te zijn in de maand waarin het gestuurd wordt als het betrekking heeft op werkzaamheden die de volgende maand uitgevoerd gaan worden. Verder tellen alle baten mee die voortkomen uit de uitvoering van normale activiteiten van een organisatie. Ook als deze gewoonlijk met een andere term dan omzet worden aangeduid, vallen ze onder omzet in de zin van deze regeling. Denk hierbij aan (ziekengeld) uitkeringen, subsidies, renteopbrengsten en bijdragen vanuit een overheidsinstelling of andere opbrengsten, zoals giften of declaraties vanuit zorgverzekeraars. In de specifieke situatie tellen ook de ontvangen TOGS, TOZO en TVL mee voor de omzet. De ontvangen NOW-uitkeringen tellen niet mee als omzet.

Wat heeft u nodig?

Om de aanvraag tot verantwoording in te dienen moeten de volgende gegevens verzameld worden:

  • Bedrijfsgegevens;
  • Loonheffingennummer;
  • Werkelijke omzetverlies en omzetgegevens die daaraan ten grondslag liggen;
  • Rekeningnummer;
  • Bankafschrift;
  • Kopie beslissing.

De aanvraag tot verantwoording NOW 1.0 met of zonder verklaring derde deskundige dient uiterlijk 23 maart 2021 ingediend te zijn.

 

Mocht u vragen hebben bij het opstellen van de aanvraag, dan helpen wij u graag!

 

Terug naar overzicht