De UBO–registratie

19 november 2020

De UBO–registratie

Op 27 september 2020 is het UBO-register in werking getreden en zijn organisaties verplicht om hun UBO in te schrijven. Graag willen wij toelichten wat het UBO-register voor u betekent.

Wat zijn UBO’s?

UBO’s, ‘Ultimate Beneficial Owners‘ zijn de personen die de uiteindelijke eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over een organisatie. Denk aan personen die meer dan 25% van de aandelen hebben in een besloten vennootschap, personen die meer dan 25% eigendomsbelang hebben in een VOF of maatschap of bestuurders van een stichting. Dit kan zowel een direct als een indirect belang zijn.

Wat houdt het UBO–register in?

Het UBO–register komt voort uit Europese regelgeving. Het geeft inzicht in de belanghebbende van juridische entiteiten, zoals besloten vennootschappen. Het UBO-register draagt bij aan het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor witwaspraktijken en het financieren van terrorisme. Daarnaast kunt u door het openbare register beter onderzoeken met wie u zaken gaat doen.

Wie moeten zich aanmelden voor het UBO–register?

In het UBO-register moeten de gegevens komen van de uiteindelijk belanghebbenden van vrijwel alle vennootschappen en andere juridische entiteiten die Nederland telt. Dus heeft u een besloten vennootschap, vennootschap onder firma of bent u bestuurder van een stichting? Beoordeel dan hier u in het register ingeschreven moet worden. Eenmanszaken hoeven geen UBO te registreren, omdat het door hun structuur al duidelijk is wie er de uiteindelijk belanghebbende is. Buitenlandse rechtspersonen moeten zich houden aan de regelgeving in het land waar zij zijn opgericht.

Welke gegevens worden van u gevraagd?

 • Voornamen en achternaam*;
 • Geboortemaand en -jaar*;
 • BSN, of buitenlands fiscaal identificatienummer;
 • Afschrift van een geldig identiteitsdocument;
 • Geboortedatum, geboorteland en geboorteplaats;
 • Nationaliteit*;
 • Woonstaat* en woonadres;
 • Aard en omvang van het economisch belang*;
 • Afschrift van document(en) waaruit de aard en omvang van het economische belang blijkt.

Bovenstaande gegevens heeft u nodig bij het inschrijven, wijzigen en uitschrijven van UBO’s. De gegevens in het UBO-register zijn openbaar toegankelijk. Niet alle gegevens zijn openbaar, slechts de hiervoor genoemde gegevens aangegeven met een *. Bij onvolledige/onjuiste aanlevering kan de KvK u aanvullende vragen stellen, bijvoorbeeld over de documentatie waaruit de aard en omvang van uw economisch belang blijkt, ook wel belangdocumentatie genoemd.

Onderstaand vindt u voorbeelden van documenten waaruit de aard en omvang van het economische belang blijkt in de meest voorkomende gevallen:

 • CV, VOF of maatschap: Contract of organigram;
 • BV of NV: Aandeelhoudersregister of oprichtingsakte. Als enig aandeelhouder mag documentatie achterwege blijven.
 • Stichting: Statuten of bestuursverslag.
 • Vereniging: Bestuursverslag of oprichtingsakte.

Klik hier om aan de slag te gaan met de UBO-registratie.

Wanneer moet een UBO zich uiterlijk registreren?

Voor bestaande vennootschappen en andere juridische entiteiten geldt dat de UBO’s zich uiterlijk 27 maart 2022 moeten laten registeren in het UBO-register. De KvK zal alle juridische entiteiten die verplicht zijn om een UBO op te geven aanschrijven. De KvK zal de brieven in fases versturen om alle registraties goed te kunnen verwerken. U kunt dit jaar of in 2021 een bericht verwachten met het verzoek om een UBO in te schrijven, met daarin uitleg hoe dat moet. De inschrijving van de UBO-gegevens is gratis.

Voor nieuw ingeschreven vennootschapen en andere juridische entiteiten geldt dat de UBO direct moeten worden ingeschreven.

Wat kan JonkerFieret voor u betekenen?

Twijfelt u of u ingeschreven moet worden in het nieuwe UBO-register of heeft u hulp nodig met de inschrijving in het UBO-register? Wij zijn u graag van dienst!

Terug naar overzicht