Coronavirus: dit moet je weten / kun je doen als werkgever

4 maart 2020

Coronavirus: dit moet je weten / kun je doen als werkgever

Als werkgever heb je de verantwoordelijkheid voor je werknemers. Wat moet je precies doen om Coronavirus besmetting te voorkomen en wat als er een besmetting is? Lees het hier in 10 vragen en antwoorden. Met aanvullend informatie over werktijdverkorting.

Richtlijnen

1.Moet de werkgever iets doen?
Ja. Medewerkers informeren over symptomen, wijzen op hygiënevoorschriften, zorgen voor een veilige werkomgeving.

2. Mag de werknemer thuis blijven uit vrees voor besmetting?
Nee, behalve als er goede grond is voor die vrees.

3. Wat als de werknemer meldt dat hij klachten heeft?
De werknemer moet dan thuis blijven. Hij of zij moet telefonisch contact hebben met een arts. En de instructies van de GGD opvolgen.

4. Als scholen sluiten en het kind moet worden opgevangen, heeft werknemer dan recht op loon?
Ja, voor korte duur, om opvang elders te regelen.

5. Wat moet je doen met een werknemer in een risicogebied?
Beschermingsmaatregelen treffen en laten opvolgen. Mogelijk je werknemer(s) terughalen.

En daarna?
Verlof opnemen in overleg met werkgever, meestal onbetaald.

6. Als de werknemer tijdens zijn vakantie besmet raakt?
Dan zijn het geen vakantiedagen meer maar ziektedagen.

7. Als de werknemer in quarantaine moet, heeft hij dan recht op loon? Ja.

8. Mag werknemer quarantaine of medisch onderzoek weigeren?
Ja, maar niet als hij een groot gevaar vormt en het door een rechter wordt opgelegd.

9. Kan de werkgever werktijdverkorting aanvragen?
Ja. Als aan de voorwaarden van het ministerie van Sociale Zaken is voldaan hebben werknemers recht op WW.

10. Is dat ook mogelijk voor oproepkrachten of uitzendkrachten? Nee.

Werktijdverkorting

In bijzondere situaties kan de werkgever het personeel korter laten werken, zoals bij een uitbraak van het coronavirus, waardoor het personeel tijdelijk niet of minder ingezet kan worden. De werkgever kan werktijdverkorting en een WW-uitkering voor het personeel aanvragen als de werkgever in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • het bedrijf is getroffen door een bijzondere situatie die niet onder het normale ondernemersrisico valt;
  • de werkgever verwacht voor een periode van minimaal 2 tot maximaal 24 weken minstens 20% minder werk.

De vergunning geldt maximaal 6 weken. Is na afloop van de vergunning de situatie nog niet verbeterd, dan kan de werkgever verlenging van de vergunning aanvragen. De werktijdverkorting mag in totaal maximaal 24 weken duren.

Werktijdverkorting aanvragen? https://www.uitvoeringarbeidsvoorwaardenwetgeving.nl

Terug naar overzicht