Coronabeleid JonkerFieret adviseurs/accountants

16 maart 2020

Coronabeleid JonkerFieret adviseurs/accountants

JonkerFieret adviseurs/accountants volgt de richtlijnen van het RIVM in haar beleid rond het Coronavirus (Covid-19).

Naar aanleiding van het aangescherpte RIVM-beleid, heeft JonkerFieret adviseurs/accountants vastgesteld welke gevolgen dit heeft voor geplande besprekingen, bezoekers aan kantoor, bezoeken aan klanten en voor medewerkers. Dit is hieronder weergegeven.

  1. Geplande besprekingen

Het uitgangspunt is dat reeds geplande besprekingen op kantoor in principe gewoon door gaan. Mocht u als klant de afspraak liever telefonisch of via FaceTime laten plaatsvinden, neem dan hierover contact met uw contactpersoon.

Indien u de afspraak wil uitstellen, dan kan dat in de meeste gevallen. U kunt dan met ons bellen of mailen. Indien u met meerdere partijen een afspraak hebt staan, dan moet u dit uiteraard in overleg met alle partijen doen.

Voor afspraken met klanten op hun kantoor of elders ‘op locatie’ geldt dat in overleg steeds moet worden bekeken of die doorgang kunnen vinden.

  1. Bezoekers aan ons kantoor

Om verdere verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan, verwachten we van bezoekers aan ons kantoor dat zij zich ook aan de richtlijnen vanuit de RIVM houden. Wij verzoeken u om bij neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts niet naar kantoor te komen en contact met uw contactpersoon op te nemen om een oplossing te zoeken.

Bij aanwezigheid in ons kantoor vragen wij u de richtlijnen te blijven volgen, dus geen handen schudden, regelmatig handen wassen en hoesten/niezen in de elleboog.

Alle medewerkers van JonkerFieret adviseurs/accountants houden zich aan de meest actuele richtlijnen van de RIVM. Gezien de grootschaligheid van dit virus kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen voor eventuele negatieve gevolgen voor uw gezondheid na de komst naar kantoor, maar wij proberen zoveel mogelijk risico’s te beperken.

  1. Medewerkers

Al onze medewerkers worden geacht thuis te blijven wanneer zij griep- of verkoudheidsverschijnselen vertonen. Zo hopen we de continuïteit en de doorgang van de afspraken de komende weken zoveel mogelijk te waarborgen. Medewerkers die vanuit huis werken zijn zoveel mogelijk bereikbaar. Ook zijn ze op hun kantoormailadres bereikbaar.

Op onze website zullen wij deze informatie bijwerken in geval er nieuwe richtlijnen van toepassing worden. Raadpleeg daarom regelmatig onze site indien u een afspraak bij ons hebt in de komende weken.

Deze informatie is bijgewerkt op maandag 16 maart 2020.

Met vriendelijke groet,

Ad Jonker en Albert Fieret

 

Terug naar overzicht