Conflict tussen compagnons? Los het prettig op met mediation.

29 januari 2020

Conflict tussen compagnons? Los het prettig op met mediation.

JonkerFieret ziet kansen voor ondernemers. Ook als het minder lekker loopt. Een bijzonder specialisme komt van onze partner Ad Jonker, die als zakelijk mediator bedrijven helpt om conflicten tussen zakelijke partners, zoals aandeelhouders en compagnons, op te lossen.

Ad is geregistreerd en ervaren zakelijk mediator. Het past bij hem: hij is integer, begrijpt ondernemers en hun speelveld en heeft vanuit zijn vakgebied de juiste oplossingen paraat.

Een zakelijk conflict is zo geboren

‘Als je samen een bedrijf leidt moet je elkaar goed begrijpen en ruimte geven. Meningsverschillen horen erbij, maar soms groeien die uit tot een lastig te overbruggen situatie. Dat gaat je niet in de koude kleren zitten en kost enorm veel tijd, geld en energie. Dan kun je hard tegenover elkaar blijven staan, maar je kunt ook zoeken naar oplossingen.

 

‘Je start je bedrijf met gelijkgestemden, familie of vrienden. In de dagelijkse praktijk is het lastig om op een lijn te blijven. Een conflict is snel geboren.’

 

Veel voorkomende conflicten

Bij mijn mediation zie ik veel terugkerende patronen, die de bron zijn voor een conflict. Wat ik bijvoorbeeld vaak tegenkom is:

  1. Afspraken en verwachtingen die aan het begin niet goed zijn vastgelegd of uitgesproken. Je gaat ervan uit dat je hetzelfde denkt over de bedrijfsvoering. In de praktijk blijkt dat weerbarstiger te zijn.
  2. Verschillende rollen binnen het bedrijf blijken ook lastig. Zo heb je familiebedrijven met aan de ene kant bestuurders of eigenaren en aan de andere kant ‘gewone’ familieleden. Of zie je dat een rol in de praktijk anders wordt ingevuld dan vooraf bepaald. Of dat partners niet meer evenveel waarde toevoegen aan het bedrijf.
  3. Ook zie ik regelmatig bedrijven met een verschil van mening omtrent strategie, toekomst, ambities of de manier waarop geïnvesteerd zou moeten worden.

Weer terug naar waardering, erkenning en vertrouwen

Echter: bijna altijd zit de oorzaak van een conflict een laag dieper: het vertrouwen is geslonken en de samenwerking loopt daardoor niet meer goed. Meningsverschillen die in de loop van de tijd ontstaan zijn meestal niet het echte probleem. Onderliggend gaat het dan om waardering, erkenning en vertrouwen.

Met mediation het gesprek voeren en praktische oplossingen bieden

Als onpartijdige gesprekspartner breng ik een open gesprek op gang. Ik zoek met betrokkenen naar een win-win situatie en al coachend en bemiddelend komen we tot een oplossing. Niet zelden voorkom ik de gang naar de rechtbank. Een situatie waarin niemand graag terecht komt, waarin je de regie al snel verliest en je voor hoge kosten komt te staan.

Mediation in combinatie met bieden van logische oplossingen

Vanuit mijn expertise in mediation heb ik oog voor de menselijke kant. Vanuit mijn ervaring in advies en accountancy van vele ondernemingen ken ik de praktische oplossingen. Het vastleggen van de juiste afspraken, het kiezen voor een andere samenwerkingsvorm of soms het apart van elkaar verder gaan. Ik ken de mogelijkheden en dat maakt de mediation extra waardevol.

In veel van de gevallen komen we er prima uit

Zakelijke mediation is verstandig: het kost je veel minder geld. En de oplossing is bevredigender omdat je zelf de regie hebt tijdens het proces. We focussen op de zakelijke oplossing, met daarnaast aandacht voor het onderling respect zodat we een oplossing vinden. Ik kan natuurlijk geen wonderen verrichten, maar in veel van de gevallen komen we hier prima uit.’

 

https://www.jonkerfieret.nl/dienst/fusies-en-ruzies/

 

Terug naar overzicht