Compensatieregeling transitievergoedingen voortkomend uit beëindiging dienstverband na langdurige arbeidsongeschiktheid, per 1 april 2020

7 mei 2020

Compensatieregeling transitievergoedingen voortkomend uit beëindiging dienstverband na langdurige arbeidsongeschiktheid, per 1 april 2020

Vanaf 1 april 2020 kunnen werkgevers bij het UWV een compensatie aanvragen voor transitievergoedingen bij zogenaamde slapende dienstverbanden (dienstverbanden van zieke werknemers die langer duren dan 2 jaar). Actuele rechtspraak laat zien dat een slapend dienstverband eerst moet worden beëindigd. De compensatieregeling is een (gedeeltelijke) tegemoetkoming voor de door de ondernemer betaalde transitievergoeding. De regeling geldt voor slapende dienstverbanden die op of na 1 juli 2015 zijn beëindigd en waarbij een transitievergoeding aan de zieke medewerker is uitgekeerd.

Is de transitievergoeding op of na 1 april 2020 betaald, dan zijn de voorwaarden voor het in behandeling nemen van de compensatieaanvraag als volgt:

  • werkgever heeft de vergoeding volledig betaald én
  • tussen het aanvraagmoment en het moment van afschrijving van de rekening van werkgever is minder dan zes maanden verstreken.

Het UWV beslist voor een vergoeding die vanaf 1 april 2020 is betaald in principe binnen acht weken of de werkgever compensatie krijgt. Wijst het UWV de aanvraag af, dan is bezwaar en beroep een mogelijkheid.

Compensatie transitievergoeding uitbetaald op of na 1 april 2020

De werkgever moet de compensatie binnen zes maanden na betaling van de volledige (transitie)vergoeding aanvragen bij het UWV. Bij de aanvraag moeten de volgende gegevens worden verstrekt:

  • Arbeidsovereenkomst van de werknemer;
  • Documenten waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst is beëindigd vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid, zoals de beschikking van het UWV met toestemming voor opzegging of de beëindigingsovereenkomst bij ontslag met wederzijds goedvinden;
  • Als de arbeidsovereenkomst niet is geëindigd door opzegging via het UWV: een verklaring van de werkgever dat werknemer ziek was op het moment dat de arbeidsovereenkomst eindigde, periode waarin de werknemer ziek was en naam van bedrijfsarts;
  • Loonstroken waaruit blijkt hoeveel loon de werkgever tijdens ziekte heeft doorbetaald;
  • Gegevens die gebruikt zijn om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen;
  • Bewijs van betaling van de (transitie)vergoeding.

Aanvraag compensatie met terugwerkende kracht

Zoals gezegd kan een werkgever ook met terugwerkende kracht in aanmerking komen voor compensatie. Dit kan voor een transitievergoeding die hij sinds 1 juli 2015 heeft betaald aan een werknemer van wie de arbeidsovereenkomst is beëindigd na twee jaar ziekte. Let op, deze aanvraag met terugwerkende kracht kan volgens de regeling slechts tot en met 30 september 2020 worden ingediend.

Omdat u als ondernemer in deze tijden van corona al genoeg aan uw hoofd heeft, neemt JonkerFieret de beëindiging van het slapende dienstverband en/of de aanvraag voor de compensatie van de transitievergoeding u graag uit handen. U kunt hiervoor contact opnemen met uw vaste contactpersoon bij JonkerFieret.

Artikel opgesteld door: Maaike Smit, medewerkster salarisadministratie/fiscaal medewerkster

Terug naar overzicht