Compensatie transitievergoeding per april 2020

11 maart 2019

Compensatie transitievergoeding per april 2020

Werkgevers kunnen vanaf 1 april 2020 een compensatie aanvragen voor transitievergoedingen die zij hebben betaald bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Deze compensatie geldt tevens voor betaalde transitievergoedingen met terugwerkende kracht vanaf juli 2015.

De aanvraag wordt in behandeling genomen op voorwaarde dat de werkgever de vergoeding volledig heeft betaald én er op het moment van de aanvraag nog niet meer dan zes maanden zijn verstreken na de dag waarop de vergoeding van de rekening van de werkgever is afgeschreven. Het UWV beslist voor een vergoeding die vanaf 1 april 2020 is betaald in principe binnen acht weken of de werkgever compensatie krijgt. Wijst het UWV de aanvraag af, dan is bezwaar en beroep een mogelijkheid.

Compensatie transitievergoeding per april 2020

De werkgever moet de compensatie dus binnen zes maanden na betaling van de volledige (transitie)vergoeding aanvragen bij het UWV. Bij de aanvraag moeten de volgende gegevens worden verstrekt:

  • Arbeidsovereenkomst van de werknemer;
  • Documenten waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst is beëindigd vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid, zoals de beschikking van het UWV met toestemming voor opzegging of de beëindigingsovereenkomst bij ontslag met wederzijds goedvinden;
  • Als de arbeidsovereenkomst niet is geëindigd door opzegging via het UWV: een verklaring van de werkgever dat werknemer ziek was op het moment dat de arbeidsovereenkomst eindigde, periode waarin de werknemer ziek was en naam van bedrijfsarts;
  • Loonstroken waaruit blijkt hoeveel loon de werkgever tijdens ziekte heeft doorbetaald;
  • Gegevens die gebruikt zijn om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen;
  • Bewijs van betaling van de (transitie)vergoeding.

Aanvraag compensatie met terugwerkende kracht

Een werkgever kan ook met terugwerkende kracht in aanmerking komen voor compensatie. Dit kan voor een transitievergoeding die hij sinds 1 juli 2015 heeft betaald aan een werknemer van wie de arbeidsovereenkomst is beëindigd na twee jaar ziekte. Let op! De aanvraag hiervoor kan de werkgever volgens de regeling vanaf 1 april 2020 tot en met 30 september 2020 indienen.

 

Artikel opgesteld door: Maaike Smit, medewerkster salarisadministratie/fiscaal medewerkster

Terug naar overzicht