BTW oninbare vordering

7 september 2017

BTW oninbare vordering

De meeste ondernemers moeten BTW afdragen

Als een klant een factuur niet of maar voor een gedeelte betaalt, dan is er sprake van een (gedeeltelijk) oninbare vordering. U hebt dan wel BTW afgedragen, maar deze niet van uw klant ontvangen.

U kunt deze BTW terugvragen door deze op te nemen in uw aangifte over het tijdvak waarin de oninbaarheid is ontstaan of er een termijn van één jaar is verstreken vanaf de uiterste betaaldatum. Als u geen betalingstermijn bent overeengekomen, dan eindigt deze 30 dagen na ontvangst van de factuur.

U mag er bij de aangifte voor kiezen het terug te vragen btw-bedrag op te nemen als aftrekbare voorbelasting (vraag 5b van de aangifte) of als negatieve omzet met het daarbij behorende negatieve bedrag aan btw (vraag 1a of 1b van de aangifte).

Als de vergoeding later alsnog wordt ontvangen, moet op dat moment opnieuw BTW worden afgedragen. U geeft de BTW aan in het aangiftetijdvak waarin u de betaling ontvangt.

Overgangsregeling

Tot 2017 moest er bij het terugvragen van BTW altijd een apart verzoek ingediend worden. Voor het jaar 2017 geldt een overgangsregeling. De termijn van één jaar begint voor vorderingen die op 31 december 2016 al bestonden pas te lopen vanaf 1 januari 2017. Als de vordering al vóór 1 januari 2017 oninbaar was, moet alsnog een apart verzoek voor de teruggaaf ingediend worden.

Wat als u als afnemer niet betaalt?

Als u om wat voor reden dan ook niet betaalt aan uw leverancier, dan bent u verplicht de BTW te corrigeren als de betaling redelijkerwijs niet meer zal worden gedaan. Ook hier geldt een termijn van één jaar. Als na de uiterste betalingstermijn één jaar is verstreken, dan moet u de eerder in aftrek gebracht BTW alsnog voldoen. Hier geldt geen overgangsregeling.  Als de uiterste betaaldatum bijvoorbeeld 1 oktober 2016 was, dan moet u de belasting alsnog voldoen in het tijdvak waarin 1 oktober 2017 valt.  

Artikel geschreven door: Bart Sikkema, senior belastingadviseur

JonkerFieret adviseurs & accountants Barneveld - Bart Sikkema

Terug naar overzicht