Beschikking werkhervattingskas ontvangen? Controleer deze zorgvuldig!

11 december 2017

Beschikking werkhervattingskas ontvangen? Controleer deze zorgvuldig!

Geen enkele werkgever wil te veel premie betalen voor de Werkhervattingskas (WhK). Het is daarom van groot belang om de beschikking met de premie voor 2018 onder de loep te nemen. Die beschikking valt binnenkort ook bij uw organisatie op de mat.

Iedere werkgever ontvangt eind 2017 van de Belastingdienst de beschikking Werkhervattingskas. Deze beschikking bestaat uit twee onderdelen:

  • Premie WGA (Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten)
  • Premie ZW (ziektewet)

Met het betalen van de premie werkhervattingskas betaalt u als werkgever voor instroom van (ex)werknemer in de WGA en betaling van Ziektewetuitkeringen aan (ex)werknemers. Dit geldt zowel voor vaste werknemers, werknemers met een tijdelijk dienstverband en fictieve werknemers zoals stagiaires. Bent u eigenrisicodrager voor WGA en/of ZW? Dan betaalt u eventuele ziektewet- of WGA-uitkeringen zelf. U ontvangt ook gewoon een beschikking van de Belastingdienst, maar hierin staat dan tweemaal een premiedeel van 0% vermeld.

De premie werkhervattingskas is afhankelijk van de grootte van uw organisatie en de uitbetaalde WGA- en ZW-uitkeringen aan uw werknemers twee jaar geleden. De premie van 2018 wordt dus bepaald op basis van de uitkeringen over 2016.

In de praktijk blijken er nog wel eens fouten te staan in de beschikking, doordat de premie op onjuiste gegevens wordt gebaseerd en dat kan de werkgever duur te komen staan. Het is dan ook raadzaam de beschikking goed te controleren.

UWV heeft alle informatie

Op de beschikking staat het totale bedrag aan ZW- en WGA-uitkeringen dat aan (ex)werknemers van uw organisatie is uitbetaald en het rekenpercentage (de gemiddelde premie die werkgevers moeten afdragen om alle uitkeringen te kunnen financieren). Om de ZW- en WGA-uitkeringen te kunnen controleren, moet de werkgever bij het UWV opvragen om welke werknemers het precies gaat. Voor de premie van 2018 zijn dit de werknemers die in 2016 ziek uit dienst zijn gegaan en een ZW-uitkering hebben ontvangen of in 2014 ziek uit dienst zijn gegaan en in 2016 een WGA-uitkering hebben ontvangen.

Controle beschikking 

Een controle op de beschikking WhK kan dus een besparing opleveren. JonkerFieret kan de beschikking ook voor u controleren. Als het nodig is, maken we bezwaar tegen de beschikking. We kunnen maximaal 6 weken na de datum van de beschikking bezwaar maken, dus reageer op tijd! 

Terug naar overzicht